ita especialistas en salud mental

Disposen d'una xarxa de centres dedicats al tractament integral dels trastorns i problemàtiques associades a la salut mental: trastorns de conducta, conducta alimentària, emocionals, addiccions i psiquiatria general. Treballen amb la família a través d'intervenció familiar psicoeducativa, grup multifamiliar i teràpia familiar.