Gaptain (Segureskola)

El programa Segureskola de Gaptain dona suport a Plataforma PDA Bullying en la col·laboración mútua per la consolidació del Certificat de Bones Pràctiques Digitals.