Organització

PDA Bullying esdevé una Plataforma d'entitats nascuda l'any 2016 que, per poder dur a terme la seva funció social, s'ha constituït amb una forma jurídica d'associació des de l'any 2018. Compartim algunes dades rellevants sobre la nostra organització i funcionament:

Entitats Gestores Plataforma

Equip SEER TAC FAAM

Veure Xarxa PDA: entitats que donen suport i entitats adherides.

Veure Objectius Plataforma PDA: què és PDA Bullying?.

 

Junta directiva Associació

Actualment, la Junta Directiva de PDA Bullying està formada per:

 

 

 

     
Ramiro A. Ortegón (president)

Xènia Ríos
(vicepresidenta)

Alejandro Estébanez (Secretari) Ariadna Troya
(vocal)

 

Registre d'Associacions

L'associació constituïda el 2 d'octubre del 2018 amb àmbit territorial estatal, registrada amb denominació PDA Bullying (Prevención, Detección y Actuación), de Barcelona, està inscrita al Registre Nacional d'Associacions al Grup 1, Secció 1, amb el Número Nacional 617028.

 

Memòries d'Activitat

2023

Any en curs

2022

Pendent publicació

2021

Veure memòria