AVALCAE - Associació Valenciana Contra l'Assetjament Escolar

AVALCAE, Associació Valenciana Contra l'Assetjament Escolar (Alacant). Amb mes de 15 anys d'experiència, atén a les mates gratuïtament, gestiona plans de Prevenció, Detecció i Erradicació de l'assetjament escolar, en els centres educatius basant-se en el pla americà P.E.S. (PROGRAMA ESCOLA SEGURA). Realitzen xerrades, col·loquis, cursos per a pares, policies locals, professors, i dissenya pòsters, guies, manuals, llibres, plans educatius, etc.