Komtü

El Programa Komtü és un recurs per escoles, alumnes i famílies que ofereix acompanyament emocional i promou un entorn positiu escolar per tal de millorar l’aprenentatge, i l’adquisició d’habilitats, valors i capacitats bàsiques, així com el benestar emocional i relacional dels nens i nenes en etapa escolar d’infantil i primària