Zain Protección Infancia y Adolescencia

Zain Protección Infancia y Adolescencia és un equip multidisciplinari el treball del qual se centra en l'erradicació de les violències i el maltractament que sofreixen les nenes, nens i adolescents, i en la promoció del bon tracte des d'una perspectiva de gènere i inclusiva. Ofereixen serveis d'acompanyament a entitats, formació, assessorament, investigació, campanyes de sensibilització, jornades, fòrums i congressos