IES Albal

IES Albal és un institut situat a València, que disposa d'ESO, Batxillerat i Cicles de Grau Mitjà i Superior. Aplica projectes basats en la mediació, així com el Programa Pigmalió (Tutoria entre iguals), els patis dinàmics promovent activitats participatives o el Programa d'Aula compartida amb projectes d'aprenentatge-servei per fomentar la integració socioeducativa de l'alumnat.