Certificat PDA Bullying

 

Des de la ‘Plataforma PDA Bullying’ oferim la possibilitat de treballar per la "certificació de bones pràctiques PDA Bullying davant l'assetjament entre iguals". Aquest acompanyament el realitzem un equip especialitzat de professionals en la resposta integral davant qualsevol tipus de violència i està pensat per acompanyar als equips de valoració de cada centre/projecte educatiu o equipament/servei.

L’equip de valoració és l’equip encarregat de donar resposta a l’activació dels protocols davant del conflicte, sent les persones clau per poder orientar el millor possible l’acció educativa a fi de poder reparar el malestar i restaurar la convivència.

La certificació és un estat en el qual s'accedeix després d'haver-se avaluat l’aplicació de bones pràctiques en prevenció, detecció i actuació. Per fer-ho es parteix del Codi de Bones Pràctiques PDA Bullying i s’utilitza el Checklist PDA Bullying® que és el sistema que ens permet l’auditoria i a través del qual es fa l’assessorament.

 

Reconeixements

 

Centres Educatius de qualsevol etapa educativa

*Ed. infantil, Primària, Secundària, Cicles, Formació professional, etc.

Equipaments i serveis amb projectes socioeducatius

*Equipaments d'infància i joventut, esportius, de benestar social, Centres oberts, Associacions, Altres serveis, etc.

Recursos Educatius

*Materials pedagògics, Activitats, Concursos, Jocs, etc.

Xarxes de Convivència

*Municipal, Comarcal, Estatal, etc.

Empreses
(Certificació en col·laboració amb l'ACELLEC)

*Menjadors escolars, Extraescolars, Colònies, Casals etc.

Certificat Digital

*Tot projecte educatiu que integri la relació amb els entorns digitals en el seu programa.

 

Procés de Certificació

 

L’obtenció de la certificació implica valorar les bones pràctiques, per fer-ho la nostra recomanació és poder activar l’assessorament a fi de detectar necessitats i implementar les millores pertinents. El certificat s’ha de revalidar cada 2 anys.

 

L’Auditoria sense l’assessorament inicial sols té sentit quan el recurs, servei o centre té molt clar que pot accedir a la certificació pel seu bon desenvolupament de bones pràctiques.

 • Anàlisis d’indicadors de bones pràctiques PDA Bullying.
 • Checklist PDA --> Protocol, Prevenció, Detecció, Actuació.
 • Entre 4 i 7h depenent de l’amplitud dels serveis.

L’Assessorament és l’element més complet que permet crear, desenvolupar, i implementar el Protocol en Prevenció, Detecció i Actuació d’un centre/projecte o servei/equipament.

 • Acompanyament formatiu als equips i estructures de responsabilitat.
 • Checklist PDA --> Protocol, Prevenció, Detecció, Actuació.
 • Detecció de necessitats.
 • Orientacions per a la implementació de millores i assoliment d’objectius.
 • 10h d’acompanyament mínim.

L’estat de certificació atorgat per la Plataforma PDA Bullying valida l'aplicació de bones pràctiques PDA. És específica per l’abordatge del Bullying i esdevé un element de visibilització i altaveu de qualitat pedagògica.

 • Valoració de la certificació de forma específica.
 • Observació en un trimestre.
 • Estat certificat durant dos anys naturals.

L’auditoria de Manteniment és l’element que ens permet revalidar la certificació, sempre i quan el centre o servei/equipament hagi implementat en el seu sistema d’avaluació els indicadors de bones pràctiques PDA.

 • Revaluació bianual de la certificació.
 • Valoració interna anual a través del Checklist PDA Bullying®.

 

Consulta'ns