Estudi “Desarrollo de herramientas para docentes de detección de riesgo sobre el acoso escolar”

La Facultat de Psicologia de la Universitat de Múrcia inicia un projecte que pretén desenvolupar eines destinades als docents perquè puguin actuar adequadament en situacions d’assetjament escolar i ciberassetjament, al marc de l'Observatori de Convivència de la CARM.

Des del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Múrcia, es posa en marxa un projecte que té dos objectius principals. Per una banda, pretén analitzar la situació actual de l’assetjament i el ciberassetjament en les aules, i per l’altra, cerca desenvolupar eines per la seva detecció.

Aquestes eines diagnòstiques van dirigides als docents, perquè siguin capaços d’identificar possibles víctimes i assetjadors a l’aula, partint de la hipòtesi que els professors són agents educatius essencials en aquest procés. D’altra banda, pretén identificar també els factors de risc i de protecció de cada estudiant.

L’estudi té una duració de dos anys: el primer es dedicarà explícitament a la creació de les esmentades eines i a la seva posterior aplicació en una mostra reduïda per comprovar la seva validesa. La mostra, en aquest cas, estarà formada per dos cursos de cada cicle de tots els nivells educatius d’un entorn urbà i d’un altre entorn rural. Durant el segon any, en canvi, les eines s’aplicaran en els centres de primària, secundària i formació professional de la Regió de Múrcia. D’aquesta manera s’acabarà de determinar la seva utilitat i es podran adaptar a cada grup-aula.

Per fer-ho, es crea la Batería de herramientas sobre Acoso (BAHA), que serà l’instrument de mesura utilitzat i que tindrà en compte tres factors clau: l’objectiu, l’agent i l’observador de les agressions a l’aula i al ciberespai.

Una vegada acabat el projecte i analitzats els resultats, s’espera poder avançar en la definició dels perfils dels alumnes, sobretot dels que estan implicats en situacions d’assetjament escolar. A partir d’això, es podran definir les accions preventives i d’intervenció que hauran d’aplicar els docents per millorar la convivència en el seu entorn.

Es tracta d’un estudi de participació voluntària, en el que els alumnes han de donar el seu consentiment per ser considerats part de la mostra. A la vegada, aquests alumnes poden deixar de participar en el projecte quan vulguin, sense que hi hagi cap prejudici.

Des de la Universitat de Múrcia ja s’han dut a terme diferents projectes amb relació a la prevenció del bullying i la promoció del benestar dels menors a les aules i a les xarxes socials. Podeu veure el registre de bones pràctiques per a la millora de la convivència escolar (amb exemples concrets de centres educatius de la CARM). Totes aquestes iniciatives es recullen en el protocol Múrcia.

UniversidadDeMurcia

@umu

Universidad de Murcia