Guia "Convivencia escolar en positivo" bones pràctiques per a la comunicació (Consejo Juventud España)

Guia a càrrec del CJE (Consejo Juventud España) amb bones pràctiques per a la comunicació relativa a aquest àmbit i aspectes que cal tenir en consideració. Especialment adreçat als comunicadors i mitjans per fomentar una visió positiva de la convivència en la qual s'eduqui en la prevenció i en la construcció de relacions pacífiques entre els qui integren la comunitat educativa.

Descarregar la guia "Convivencia escolar en positivo"

La guia inclou un total de 16 preguntes que ens plantegen una reflexió lligada a un consell sobre com hem de comunicar tenint en compte aquest aspecte.
 
D'una manera molt breu, gràfica i simplificada, es tracta d'un codi de bones pràctiques per a la comunicació a l'hora d'abordar la convivència escolar amb un enfocament positiu i sense caure en els habituals errors i manques del missatge.