Adhesió al Manifest davant les Violències Sexuals Infantils (VSI)

Com a iniciativa de la Xarxa dels Drets de la Infància de la ciutat de Barcelona presentem el manifest davant les Violències Sexuals Infantils (VSI) publicat el novembre de 2022 al voltant del Dia Internacional dels Drets dels Infants. Convidem a adherir-se a tota persona o entitat sensible amb la promoció del benestar i la protecció de la infància.

Llegir el manifest

 

10 prioritats o idees força inicials

[1] És determinant que, per part de les Administracions amb competència en la matèria, hi hagi una acció decidida, directa i específica per reduir l’impacte de la violència sobre la infància i l’adolescència i, especialment, la violència sexual.

[2] Amb la finalitat d’aconseguir l’equitat en els diferents contextos de la vida quotidiana, es fa necessari incorporar la perspectiva de gènere en les recerques per reconèixer i fer una anàlisi acurada de les “desigualtats de gènere”.

[3] Tots els gèneres i tots els sexes han d’estar representats en els estudis i recerques i protocols per poder visibilitzar i reflexionar sobre els seus resultats de forma segregada, veure així les diferències i reconèixer l’heterogeneïtat de les vivències. Aquesta manera de fer permetrà fer una reflexió sobre les necessitats, les oportunitats, els drets i deures i la qualitat de vida entre les persones membres de la societat amb l’objectiu de proposar canvis i millores socials.

[4] Les accions encaminades a la prevenció d’aquests delictes han de tenir un enfocament transversal i de conscienciació social que generi i creï entorns segurs on la infància i l’adolescència es desenvolupi de manera íntegra.

[5] És urgent posar a l’abast de la població de Catalunya campanyes de sensibilització, destacant la importància de la focalització sobre la població infantil i adolescent, i incorporant les noves modalitats de VSI que es fan mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació TIC.

[6] Cal una intervenció precoç en la preparació de les institucions que faci complir les obligacions de prevenir, detectar i tractar els casos de violència sexual infantil (VSI).

[7] Cal apostar pel desenvolupament professional a través de la formació continuada. Aquesta formació ha de formar part de les estratègies imprescindibles en els protocols que, de forma integral, acollin totes les accions necessàries a escala preventiva, de detecció i d’actuació.

[8] Cal que les accions dutes a terme, els recursos disponibles i les iniciatives existents disposin de polítiques, pressupostos i treballs coordinats entre administracions i entitats, estables en el temps i no subjectes exclusivament a la voluntat política del moment.

[9] A més, el principi d'autodeterminació s’ha d’estendre a l'àmbit sexual de les persones amb discapacitat, de manera que puguin exercir la seva sexualitat en igualtat de condicions, desplegant polítiques específiques que garanteixin els seus drets en aquest sentit i fent visible la seva realitat des del respecte a la diversitat, destinant més recursos a les accions dels protocols (la sensibilització, la formació de persones cuidadores i professionals, etc.) i fent els ajustos necessaris en tots els àmbits on es desenvolupin.

[10] Per últim, visibilitzar la posició clau i fonamental dels mitjans de comunicació en la prevenció de les violències vers la infància, sent qui han de fer visible aquesta problemàtica latent, informant sobre els casos concrets de manera pertinent i donant a conèixer els mecanismes existents de prevenció, detecció i reparació-superació, sempre prioritzant la salvaguarda de la protecció com un dels drets fonamentals de la infància.

 

Propostes d'accions específiques

Dins del manifest podeu trobar quinze propostes d'acció, específiques de l'abordatge de les violències sexuals infantils, en relació amb els següents àmbits:

  • Àmbit de les administracions.
  • Àmbit educatiu (educació formal, lleure, esport, cultura, etc.).
  • Àmbit social (entitats, organitzacions, etc.).
  • Àmbit legal.

 

Més informació

Per saber més sobre el manifest davant les Violències Sexuals Infantils (VSI), podeu visitar:

 

Per saber més sobre la Xarxa dels Drets de la Infància:

També en formen part de la Xarxa entitats membres de la Plataforma PDA Bullying com Fundesplai, Plataforma Infància i Adolescència, Equip SEER, ACIM, Save The Children, entre d'altres.

 

 

Publicat: 21 de novembre de 2022

Actualitzat: 20 de febrer de 2023