PDA Bullying participa a la IX Conferència Mundial sobre Violència Escolar

Del 2 al 4 d'octubre de 2023 PDA Bullying vam participar a Sevilla de la IX Conferència Mundial sobre Violència Escolar i VIII Congrés Estatal de Convivència Escolar. Un esdeveniment de 3 dies en què vam oferir tres comunicacions orals fonamentades en el nostre bagatge com a entitat experta en el camp de la promoció de la convivència i la superació de l'assetjament escolar: (1) Eina per a la tipificació: diccionari de violències. (2) Sanar ferides emocionals en l'abordatge integral del bullying. (3) El model d'acompanyament al desenvolupament socioemocional (ADS) en la promoció de la convivència escolar.

La IX Conferència Mundial sobre Violència Escolar i VIII Congrés Estatal de Convivència Escolar va tenir lloc a Sevilla els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Durant 3 dies va haver-hi una programació extensa amb diferents conferències, taules rodones, simpòsiums i comunicacions orals amb diferents persones expertes de l'àmbit nacional i internacional.

Per part de la plataforma PDA Bullying i una de les seves entitats gestores, SEER Salut i Educació Emocional, la Sheila Ramallo i Mònica Donnellan van contribuir en 3 comunicacions orals que van tenir lloc a la facultat d'educació de la Universitat de Sevilla:

(1) Eina per a la tipificació: diccionari de violències. 

Va ser presentada per Sheila Ramallo, que va descriure el procés de construcció col·lectiva que es va fer al llarg de diverses trobades per revisar dels termes més comuns associats a les diferents violències, fent ús del nostre model de l'escalada del conflicte i els diferents nivells d'alerta com a marc per classificar les violències segons el seu origen i intensitat, buscant unificar al màxim el llenguatge de manera que es faciliti la tipificació de casos, permetent així fer un disseny d'un pla d'acció més acurat basat en les necessitats i els objectius pedagògics marcats per cadascú dels diferents agents implicats.

Pots llegir més sobre el diccionari de violències aquí.

(2) Sanar ferides emocionals en l'abordatge integral del bullying.

Presentada per Mònica Donnellan que va aprofitar per explicar les diferents fases del protocol de PDA, necessàries per dissenyar una estratègia integral que abordi la sanació de ferides emocionals en la fase d'actuació des d'una mirada d'abordatge positiu del conflicte. La indagació diagnostica prèvia que es fa durant la fase de detecció permet recollir tota la informació necessària per marcar uns objectius pedagògics per a cada rol, amb una visió integral de la persona que procura mirar més enllà de les accions per poder treballar cap a la desidentificació de l'etiqueta o el rol que ocupa.

Pots llegir més sobre l'abordatge integral del bullying aquí.

(3) El model d'acompanyament al desenvolupament socioemocional (ADS) en la promoció de la convivència escolar. 

 

Mònica Donnellan va presentar ADS, un model propi d'acompanyament i facilitació que té una mirada holística, creu en el potencial i la capacitat de l'ésser humà i proposa una metodologia vivencial pròpia (VRT). Una de les nostres entitats gestores, SEER Salut i Educació Emocional, porta 20 anys desplegant la pedagogia de les emocions en diferents entorns socioeducatius com a factor protector que ofereix un marc per desenvolupar programes d'educació socioemocional com a actiu de benestar, implicant diferents agents en l'àmbit comunitari i institucional i mobilitzant els recursos disponibles per a la promoció del benestar i el desenvolupament personal generant entorns segurs d'aprenentatge. 

Pots llegir més sobre el model ADS aquí.

Aquesta experiència de divulgació va permetre seguir fent xarxa, difondre la nostra tasca i sumar a les experiències de moltes altres entitats i institucions que també treballen per abordar la violència en entorn escolar i promoure la convivència. 

Al mes d'octubre fem el salt a EE.UU per participar en el World Antibullying Forum, més notícies en la propera entrega!

Pots consultar el programa sencer aquí.