Plataforma Àtom de Projecte Òrbita

Projecte Òrbita (entitat adherida), que es dedica a la recerca i a desenvolupament d’eines científicament validades per millorar l'educació, ha desenvolupat la Plataforma Àtom, que agrupa eines per detectar i intervenir les necessitats específiques d’aprenentatge dels nens i les nenes. Avaluen les habilitats cognitives, l’adaptació i la relació social dels alumnes prenent una visió àmplia i integradora d’aquestes. 

Dossier Plataforma Àtom (Projecte Òrbita)

Les eines de la Plataforma Àtom permeten estudiar les relacions entre el rendiment acadèmic, les habilitats cognitives, l’adaptació emocional i les relacions socials dins i fora l’aula. Ens permet conèixer el perfil cognitiu de cada alumne i oferir-li la intervenció educativa més adequada ajudant així a escoles i famílies a adaptar-se el màxim possible a les seves necessitats acadèmiques i personals.

La Plataforma Àtom és una eina innovadora, digital i fiable per detectar la diversitat d’ aprenentatge que trobem a les aules, oferint orientacions d'intervenció personalitzades per a cada alumne gràcies al suport de la intel·ligència artificial.

Amb la finalitat de dur a terme una adequada intervenció psicopedagògica dels alumnes, parteix d’una detecció extensiva i multidimensional d’àrees:

  • Cognitives.
  • Adaptatives.
  • Socials.

Una d'aquestes eines, que funciona a algunes escoles des del 2017, és un sociograma pensat per detectar possibles casos d'aïllament escolar o de bullying. Permet dibuixar la xarxa de relacions del grup-classe i detectar dinàmiques positives i negatives, identificant casos de bullying i fins i tot casos de risc abans que hi derivin. Ofereix orientacions i recomanacions individualitzades a docents per prevenir i/o reconduir conductes d’assetjament promovent el lideratge positiu, la col·laboració entre iguals i la cohesió del grup-classe.

projecteorbita