Plataforma Òrbita

Òrbita (entitat adherida), que es dedica a la recerca i a desenvolupament d’eines científicament validades per millorar l'educació, ha desenvolupat la Plataforma Òrbita, que compta amb el Certificat PDA Bullying de bones pràctiques en Detecció, que agrupa eines per detectar i intervenir les necessitats específiques d’aprenentatge dels nens i les nenes. Avaluen les habilitats cognitives, l’adaptació i la relació social dels alumnes prenent una visió àmplia i integradora d’aquestes. 

Dossier Plataforma Òrbita

Novetats: la modalitat adreçada a municipis proporciona l'anàlisi integral de l’estat de l’aprenentatge a escoles i instituts d'un municipi, tant escoles públiques com concertades del municipi que ho sol·liciti.

Les eines de la Plataforma Àtom permeten estudiar les relacions entre el rendiment acadèmic, les habilitats cognitives, l’adaptació emocional i les relacions socials dins i fora l’aula. Ens permet conèixer el perfil cognitiu de cada alumne i oferir-li la intervenció educativa més adequada ajudant així a escoles i famílies a adaptar-se el màxim possible a les seves necessitats acadèmiques i personals.

La Plataforma Òrbita és una eina innovadora, digital i fiable per detectar la diversitat d’aprenentatge que trobem a les aules, oferint orientacions d'intervenció personalitzades per a cada alumne gràcies al suport de la intel·ligència artificial.

Amb la finalitat de dur a terme una adequada intervenció psicopedagògica dels alumnes, parteix d’una detecció extensiva i multidimensional d’àrees:

  • Cognitives.
  • Adaptatives.
  • Socials.

Una d'aquestes eines, que funciona a algunes escoles des del 2017, és un sociograma pensat per detectar possibles casos d'aïllament escolar o de bullying. Permet dibuixar la xarxa de relacions del grup-classe i detectar dinàmiques positives i negatives, identificant casos de bullying i fins i tot casos de risc abans que hi derivin. Ofereix orientacions i recomanacions individualitzades a docents per prevenir i/o reconduir conductes d’assetjament promovent el lideratge positiu, la col·laboració entre iguals i la cohesió del grup-classe.

El febrer de 2021 Plataforma Òrbita va obtenir el Certificat PDA Bullying de bones pràctiques en Detecció.

 

projecteorbita