"Plataforma Òrbita" nou recurs certificat com a bones pràctiques en detecció

Es tracta d'una plataforma, a càrrec d'Òrbita (entitat adherida), que agrupa eines per detectar i orientar la intervenció d'acord amb les necessitats específiques d’aprenentatge dels nens i les nenes. Permeten estudiar les relacions entre el rendiment acadèmic, les habilitats cognitives, l’adaptació emocional i les relacions socials dins i fora l’aula

Òrbita es va adherir a la plataforma PDA Bullying el 2020 i hem dut a terme diverses reunions de treball per coordinar accions col·laboratives. En aquest context, vam col·laborar en la difusió durant la realització del seu estudi de científic amb la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya amb l'objectiu d'entendre millor l'impacte psicològic de l'emergència per Covid-19 en infants i adolescents a partir d'un qüestionari a la plataforma (https://app.projecteorbita.cat). Ara ja podeu veure l'informe corresponent publicat aquí.

De fet, el 20 de novembre del 2020, amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants, la Xarxa de Drets dels Infants (XDI) de l'Acord Ciutadà per una Barcelona més inclusiva va publicar un Manifest per reivindicar els drets dels infants, al qual PDA Bullying/Equip SEER vam col·laborar amb el 4t punt, on vam referenciar aquest estudi:

En el context actual de la covid-19, i en el marc del dret al benestar, tenim l’oportunitat d’incidir encara més en l’educació emocional com a factor protector i generador de salut i vetllar pel benestar, la convivència i la salut emocional dels infants.

“Impacte de la covid-19 en el benestar emocional d’infants i adolescents de Catalunya”. Projecte Òrbita (entitat adherida a la plataforma col·laborativa PDA Bullying)

El 2020 ha estat un any important per visibilitzar la necessitat d’abordar aquest benestar també des d’una mirada de convivència en educació, lleure, salut, cultura i comunitat. L’acompanyament emocional als infants i a les seves famílies també pot esdevenir una eina d’apoderament, participació, cura i atenció a les necessitats actuals.

Estudi de bones pràctiques en l’abordatge integral del bullying (PDA Bullying)

Una altra de les línies que es van activar va ser la d'iniciar el procés de certificació en bones pràctiques com a recurs de la seva Plataforma Òrbita (inicialment anomenada Àtom), ja que inclou un sociograma pensat per detectar possibles casos d'aïllament escolar o de bullying.

Finalment, el 8 de febrer de 2021 vam poder fer una sessió de treball conjuntament, per tal de revisar el compliment dels indicadors del checklist i així fer efectiva l'auditoria corresponent, validant les bones pràctiques aplicades, fent entrega de l'informe de resultats amb algunes possibles propostes de millora.

Precisament, es va procurar alinear les funcionalitats amb els indicadors corresponents a la part de Promoció, a fi de donar resposta a les necessitats en relació amb el mateix Projecte de Convivència dels centres educatius i cobrir la major part dels indicadors del checklist en l'apartat de Detecció, fet que permet que els centres educatius que utilitzin aquesta eina puguin així complir amb aquests. 

Permet dibuixar la xarxa de relacions del grup-classe i detectar dinàmiques positives i negatives, identificant casos de bullying i fins i tot casos de risc abans que hi derivin.

Ofereix orientacions i recomanacions individualitzades a docents per prevenir i/o reconduir conductes d’assetjament promovent el lideratge positiu, la col·laboració entre iguals i la cohesió del grup-classe.

A banda d'estar adreçat directament als centres educatius, també compta amb una modalitat adreçada als Ajuntaments de municipis, ja que proporciona l'anàlisi integral de l’estat de l’aprenentatge a escoles i instituts d'un municipi concret, tant escoles públiques com concertades del municipi que ho sol·liciti.

Finalment, es va fer entrega del Certificat PDA Bullying de bones pràctiques en Detecció.