Òrbita

Entitat que es dedica a la recerca i a desenvolupament d’eines científicament validades per millorar l'educació. Una d'aquestes eines, que funciona a algunes escoles des del 2017, és un sociograma pensat per detectar possibles casos d'aïllament escolar o de bullying. Permet dibuixar la xarxa de relacions del grup-classe i detectar dinàmiques positives i negatives, identificant casos de bullying i fins i tot casos de risc abans que hi derivin. Ofereix orientacions i recomanacions individualitzades a docents per prevenir i/o reconduir conductes d’assetjament promovent el lideratge positiu, la col·laboració entre iguals i la cohesió del grup-classe.