Certificació Centres Educatius PDA Bullying Barcelona

El passat 3 de maig de 2018, Dia Internacional d'actius davant del Bullying, Equip SEER juntament amb Save The Children (STC) van organitzar l'acte de certificació PDA Bullying als centres educatius seleccionats pel Consorci d’Educació de Barcelona. Ramiro A. Ortegón Delgadillo, com a responsable del Programa PDA Bullying, i Oriol Julià Aguarón, com President d'Equip SEER, amb la companyia de Toni Pérez (responsable de Save The Children Catalunya) van lliurar la certificació de bones pràctiques davant del Bullying a set centres educatius de Barcelona.

*Veure article per conèixer més sobre el programa.

El programa va consistir en l'aplicació de bones pràctiques durant dos cursos: 2016-17 i 2017-18. Es van realitzar a set centres de la ciutat de Barcelona espais formatius amb famílies, programa educatiu amb alumant entre 3r de Primària i 2n de l'ESO, formació de professorat i educadors/es de lleure, i també assessorament en protocol, element indispensable per a la certificació PDA Bullying. A més, el programa va sumar el treball formatiu a Equips d'Assessorament Psicopedadgògic (EAPs) de la mà de Jordi Collell.


A la Jornada es va fer una presentació del Programa PDA Bullying a centres educatius com a marc del treball de la prova pilot "jo a això no hi jugo" de STC. Es van presentar les accions dutes a terme i es va aprofitar per realitzar alguna dinàmica amb alumnat, mostrant així la metodologia emprada als tallers. L'encarregat de dinamitzar-les ha estat el Javier Castillo, formador i coordinador d'Equip SEER. També nens i nenes van tenir veu a través d'aportar la seva paraula en públic, mostrant el seu rebuig al Bullying i el compromís com a companys/es de treballar per a una millor convivència a les aules.

 

 

A l'acte es va dedicar un espai per a reconèixer el treball de dos centres educatius, participants al concurs "PUM Ciberbullying". Una proposta de Fotocòmic organitzada per "l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (TAC)". En aquest reconeixement, Escola Bosc de Montjuïc i CEE La Ginesta van rebre un premi per part de TAC, SEER i b-resol amb el que podran donar continuïtat al treball de prevenció i detecció del Bullying i el Ciberbullying.

*Veure post per conèixer més sobre el premi.

7 maig 2018