Yo a eso no juego (Save The Children)

Informe 'Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia', com a part de la campanya de prevenció de Save The Children. Inclou una xerrada amb els participants d'Operación Triunfo 2018.

Link

Veure informe

L'informe "Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia" compta amb una sèrie d'annexos que pots descarregar per a més informació.

  • Annex 1: Resum dels principals resultats de tres investigacions sobre assetjament i ciberassetjament
  • Annex 2: Taula de resultats
  • Annex 3: Apunts metodològics de la recerca
  • Annex 4: Model de protocol d'actuació davant assetjament i ciberassetjament
  • Annex 5: Taula resposta normatives autonòmiques
  • Qüestionari

XERRADA sobre BULLYING y CIBERBULLYING de SAVE THE CHILDREN | OT 2018:

 

savethechildren_es