Bullying.cat

Web informativa a càrrec de Jordi Collell i Carme Escudé. Mestres, psicòlegs i màsters en psicopatologia infantojuvenil (UAB). Membres de l’Observatoire International de la Violence Scolaire. Formen part dels equips d’assessorament psicopedagògic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.