b-resol App

B-resol APP és una solució per lluitar contra el bullying, el ciberbullying, d'altres formes d'assetjament, els transtorns alimentaris i qualsevol tipus de conflicte entre adolescents. Disponible per iOS i Android.

www.b-resol.com

Utilitza la tecnologia mòbil com a element innovador, perquè puguin alertar de la situació, tant les víctimes com els observadors, de manera immediata, segura i des de qualsevol lloc i moment. B-ressol és un projecte que uneix la consciència social amb la innovació tecnològica. Per als socis fundadors "no és un projecte més".

La seva efectivitat ha estat testada en diversos centres educatius i s'han presentat les primeres dades obtingudes: un 1,3% de ciberbullying representa una disminució del 81% respecte al 6,9% d'altres enquestes. 

Total població enquestada: 2.224 alumnes
Cursos: De 1r ESO a 2on Batxillerat
Centres: 16 centres educatius (15 a Catalunya i 1 a Andorra). En tots es disposa de la solució b-resol, amb un nivell d’implantació del 75% entre els adolescents entrevistats.
Calendari: Enquesta realitzada el juny de 2019.

Vídeo fet per adolescents de l'IES i Casal dels Infants Barri Besós com a exemple de l'utilització de B-resol:

#jonocallo #nocallis #stopbullying #stopcyberbullying