b-resol App

B-resol APP (entitat adherida) és una solució tecnològica certificada com a bona pràctica en Detecció per lluitar contra el bullying, el ciberbullying, d'altres formes d'assetjament, els transtorns alimentaris i qualsevol tipus de conflicte entre adolescents. Disponible per iOS i Android. Sistema per alertar de la situació, tant les víctimes com els observadors, de manera immediata, segura i anònima, amb un xat on es pot seleccionar l'interlocutor, amb un sistema intern de gestió que genera informes, estadístiques i facilita el compliment normatiu.

www.b-resol.com

Utilitza la tecnologia mòbil com a element innovador, perquè puguin alertar de la situació, tant les víctimes com els observadors, de manera immediata, segura i des de qualsevol lloc i moment. B-ressol és un projecte que uneix la consciència social amb la innovació tecnològica. Per als socis fundadors "no és un projecte més".

Vídeo fet per adolescents de l'IES i Casal dels Infants Barri Besós com a exemple de l'utilització de B-resol:

#jonocallo #nocallis #stopbullying #stopcyberbullying

  • 3er Baròmetre b-resol (curs 2020-21):

Afectació negativa real en el benestar psicològic dels adolescents i, per tant, en la convivència en els centres i també en les relacions familiars, a causa de la pandèmia. En l'últim any ha crescut molt el ciberassetjament (+ 64%).

Més de 3.200 enquestes a alumnes de secundària i Batxillerat de 22 centres educatius d'entre els que han tingut disponible la solució b-ressol al llarg del curs 2020-21.

  • 2on Baròmetre b-resol (curs 2019-20):

Per cada alumne d’ESO i Batxillerat que afirma haver estat víctima de bullying durant el curs 2019-20, 7 companys es declaren observadors. Si parlem de ciberbullying, la proporció és de 3 testimonis per cada víctima. Només el 3,5% dels alumnes de secundària i secundària afirmen haver sofert assetjament durant el curs 2019-20 i el 1,1%, el ciberassetjament. Aquestes dades, lluny dels resultats d'altres estudis publicats, demostren l'eficàcia dels plans de lluita contra l'assetjament escolar duts a terme per aquests centres, en els quals s'inclou l'ús de b-resol. Quan ampliem la pregunta a tota la seva etapa escolar, el 44,4% dels entrevistats afirma haver vist com algun company ha estat víctima de bullying; mentre que en el cas del ciberbullying és d’un 3,9%. Podem dir, doncs, que quasi la meitat (48,3%) dels alumnes entrevistats ha presenciat conflictes d’aquest tipus al llarg de la seva vida escolar.

Així ho subratlla el 2on Baròmetre b-resol (amb dades del curs 2019-20), que analitza per segon any consecutiu la incidència de casos de bullying i TCA entre els joves, en aquesta ocasió a partir de 4.059 enquestes a alumnes de secundària i Batxillerat de 29 centres educatius que tenen disponible la solució b-resol.

Total població enquestada: 4.059 alumnes
Cursos: De 1r ESO a 2on Batxillerat
Centres: 29 centres educatius de Catalunya (14 instituts públics i 15 centres concertats). Tots ells disposen de la solució b-resol, amb un nivell d'implantació del 65% entre els adolescents entrevistats.
Calendari: Enquesta realitzada el maig-juny de 2020.

 

  • 1er Baròmetre b-resol (curs 2018-19):

La seva efectivitat ha estat testada en diversos centres educatius i ja es van presentar les primeres dades obtingudes sobre el curs 2018-19 al 1er Baròmetre b-resol: un 1,3% de ciberbullying representa una disminució del 81% respecte al 6,9% d'altres enquestes. 

Total població enquestada: 2.224 alumnes
Cursos: De 1r ESO a 2on Batxillerat
Centres: 16 centres educatius (15 a Catalunya i 1 a Andorra). En tots es disposa de la solució b-resol, amb un nivell d’implantació del 75% entre els adolescents entrevistats.
Calendari: Enquesta realitzada el juny de 2019.

 

@bresolapp