Dinamització sobre Detecció a la V Jornada de bones pràctiques de l'Anoia

El Consell Comarcal de l'Anoia (entitat adherida a la Plataforma PDA Bullying) organitza les V Jornades de bones pràctiques en la que Carles Parellada presenta la conferència inaugural i l'Equip SEER dinamitza els espais de treball en relació amb la detecció per a la solució.

La Jornada se suma a la campanya #Undiamés #prouBullyingAnoia per a #SuperarelBullying, presentant aquestes bones experiències en la que aquests anys han participat més de 120 professionals del territori.

V Jornada de bones pràctiques de l'Anoia

La jornada ha estat oberta per la Sra. Bàrbara Pons (Consellera de Salut Pública, Ciutadania i Cooperació. Consell Comarcal de l'Anoia) qui visibilitza els més de cinc anys de treball en pro de la prevenció i intervenció davant l'assetjament entre iguals que es desplega a la comarca.

També intervé la Marta Solé Pascual (Cap del servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida de la Diputació de Barcelona), qui dona importància a la mirada de mediació i abordatge comunitari de les problemàtiques que es tracten a la jornada.

Tanca l'acollida l'Anna Cabestany López (Cap del Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal de l'Anoia) qui anima a treure'n de la proposta pràctica de la jornada una oportunitat per fer aprenentatge significatiu. Alhora dona força a mirar no només des de l'àmbit educatiu la mirada a l'assetjament, sinó també a la resta de la comunitat. Amb la presentació de què es farà, s'agraeix el lideratge polític de la conselleria, i el suport de la Diputació de Barcelona pel suport econòmic vers el projecte.

Tot seguit, l'Elisabeth Guitart (Mediadora del SMC) presenta el Programa Espais Lliures de Bullying on s'han format principalment agents socioeducatius de la comarca de l’àmbit de la cultura, lleure i esport, malgrat que també s’han fet actuacions a l'àmbit educatiu. 

Per últim, la Lídia Solà presenta dades del programa i comparteix valoracions quantitatives i qualitatives d'aquesta iniciativa.

 

L’Assetjament entre iguals, un repte que va més enllà de les aparences

La conferència de Carles Parellada ha estat una oportunitat per fer una mirada ampla al fenomen del bullying des de l'enfocament de la pedagogia sistèmica que explica com en les situacions difícils i complexes busquem intervenir des del control, i això fa que limitem les possibilitats de resolució. És just en aquestes realitats complexes que cal saber mirar totes les variables i generar el màxim d'oportunitats per evolucionar cap a un lloc més saludable. Segons el que ens presenta sobre la teoria general de sistemes, per entendre com funciona la vida, cal reconèixer que tot està interconnectat, que tot està en moviment i que cal tenir en compte tots els elements col·laterals - això, envers el bullying, significa mirar més enllà dels nens i els joves per comprendre el seu entorn i els diversos sistemes als quals pertanyen. Aquest treball implica no veure el símptoma des de la individualitat, sinó com un emergent del seu sistema, i això ens convida a deixar patologitzar i mirar al nen o jove com un problema.

Carles anima a treballar a fer una mirada complexa i sistèmica a la realitat, lliure d'etiquetes i sobrediagnosi; aprenent sobre quines són les causes del desordre en el sistema per poder entendre el malestar. L'entorn afecta i modela el nostre desenvolupament i quan totes les peces no hi són enlloc, apareixen el desordre i els rols disfuncionals perquè no tothom està en el lloc que li pertoca. En aquest punt Carles va introduir els tres personatges del triangle de Karpman, i com la dimensió víctima, perpetrador i salvador són rols pels quals transitem tots i totes, alguns més que altres, i és important preguntar-se per qui grau de consciència tenim envers aquests personatges que tots tenim en certs moments. Entendre les dinàmiques entre els diferents rols ajuda a veure que tothom està buscant donar resposta a una necessitat que calmi un malestar intern i que és imprescindible connectar amb el cor i les emocions d'altra freqüència per aprendre a transitar cap a uns rols més saludables i empoderats que puguin trobar el seu lloc al sistema i desidentificar-se dels comportaments desadaptatius.

 

Activitat pràctica en grups: Tipificació basada en els nivells d’alerta

De la mà d'Equip SEER s'ha dut a terme un espai de conferència i de treball per grups en format taller en què s'han entrenat recursos i eines en el marc de la detecció per a la solució. Ho han facilitat el Ramiro Ortegón (Soci d'Equip SEER i President de la Plataforma PDA Bullying), la Laia Català (Cap d'accions a Equip SEER), La Mònica Donnellan (Cap de Desenvolupament Pedagògic a Equip SEER i referent de Protocols a la Plataforma PDA Bullying) i l'Ariadna Solé (Facilitadora-Coordinadora a Equip SEER i referent de Programes a la Plataforma PDA Bullying).

Podeu accedir a les diapositives de la presentació en aquest enllaç.

També podeu accedir al bolcat de propostes per a cada nivell d'alerta recollides a partir de la dinamització durant el taller. 

Elecció dels grups a través dels nivells d'alerta Espais de debat i reflexió en detecció Pluja d'idees de propostes per a cada nivell Equip SEER (dinamització)

 

#Undiamés #prouBullyingAnoia per #SuperarelBullying

Amb la jornada el Consell Comarcal de l'Anoia se suma a la campanya #Undiamés [...] #SuperarelBullying, que esdevé un sistema per a la visibilització de les bones pràctiques.

 

Protocol d'abordatge a la comarca de l’Anoia

A la Jornada es presenta el nou circuit de detecció que acull el sistema de nivells d'alerta com a eina per a la resposta des del minut zero de detecció d'una problemàtica, donant marge perquè cada equip de valoració pugui fer-ne una valoració (diagnosi i tipificació) acurada possibilitant la generació d'un pla d'acció que esdevingui una resposta real al conflicte.

El circuit que es troba en el marc de l'abordatge en prevenció, detecció i intervenció que es fa al territori, així i tot, se centra a millorar la detecció per a la solució. A més, incorpora les figures de coordinació de benestar i protecció tant a l'àmbit educatiu (emmarcat en la figura del COCOBE - Coordinador/a de Coeducació, Convivència i Benestar) i socioeducatiu amb el CBP (coordinador/a de Benestar i Protecció) o DP (Delegat/da de Protecció) nascudes de la LOPIVI (Llei de protecció de la infància).

També es dona la notícia que, aviat, hi haurà disponible una Guia de suport al circuit per ajudar a comprendre millor el protocol que s'aplica des de l'àmbit comunitari.

GUIA D’ABORDATGE DEL BULLYING A LA COMARCA DE L'ANOIA - Eines per a professionals:
prevenció, detecció i intervenció (2024)

 

Notícies relacionades:

 

Publicat: 16 de novembre de 2023

Contingut en col·laboració amb:
Noemí Gómez (Programa de Pràctiques a Equip SEER: Pedagogia - Universitat de Barcelona).