Primers auxilis en cas d'intent de suïcidi (Pacific Medical Training)

Des de Pacific Medical Training (entitat adherida) s'organitzen cursos de capacitació dirigits a crear solucions educatives d'urgències mèdiques. Aquesta vegada ens porten un article sobre Primers auxilis en cas d'intent de suïcidi.

Enllaç a l'article "Primers auxilis en cas d'intent de suïcidi"

Aquest post sobre Primers auxilis en cas d'intent de suïcidi ve introduït per una sèrie de dades estadístiques sobre aquests casos: número, edat, llocs...

En el cos del text, es van enumerant diferents modalitats d'autolesió o suïcidi, seguit de l'explicació sobre què s'ha de fer i què no si ens trobem amb una persona en alguna d'aquestes situacions. Es tracta d'indicacions explicades de manera detallada i de fàcil comprensió.

Finalment, es faciliten una sèrie de telèfons amb els quals es pot contactar en cas de conèixer a algú que es troba en un moment de crisi o si es necessita ajuda.

Es tracta d'un recurs molt útil de cara a prevenir aquest tipus de conseqüències, freqüentment lligades a casos d'assetjament, i així donar prioritat a la salut mental dels menors.

A part d'aquest article, Pacific Medical Training organitza des de 2008 cursos de capacitació amb la voluntat de formar persones preparades per a treballar en aquest camp. També han publicat l'article Maneig de l'ansietat relacionada amb el Coronavirus.

En relació amb aquest tema, PDA Bullying també va donar suport a l'estudi "Minority report: la ideación suicida desde la mirada de los más vulnerables".