"Minority report: la ideación suicida desde la mirada de los más vulnerables"

Investigació en curs que rep ajuda financera del grup de recerca MEDIS (Metodologia de Recerca Educativa amb Impacte Social) de la Universitat Rovira i Virgili per publicar els resultats de l'estudi en un número especial de la revista d'accés obert Sustainability. L'objectiu és examinar les associacions entre discriminació percebuda, racisme i aculturació/assimilació amb ideació suïcida i/o intent de suïcidi entre minories.

Informació i contacte per participar-hi

Per l'estudi es busca participants que:

  1. Reconeguin haver experimentat la ideació suïcida.
  2. S'identifiquin com a pertanyents a qualsevol minoria social, com a immigrants i sol·licitants d'asil i/o minories sexuals, negres o ètniques.

Es programaria la millor data i hora per a una entrevista online que es gravaria exclusivament per als objectius específics d'aquesta investigació. En aquesta entrevista, convidaria als participants a explicar les seves experiències amb el racisme, la discriminació i la ideació i/o intents de suïcidi.

Es pot participar de forma anònima o, si el participant ho desitja, pot optar per convertir-se en coautor de l'article que es publicarà. Com a voluntaris anònims o com a coautors, tots els participants podran analitzar els resultats i conclusions. També podran llegir i discutir el manuscrit abans de la publicació.

L'estudi el coordina Janaina Minelli de Oliveira, que comparteix un vídeo per a la prevenció del suïcidi: