Enfortint la convivència escolar: Informe de bones pràctiques en l’abordatge integral del bullying a Catalunya

Es tracta dels resultats de l'estudi que des de PDA Bullying vam realitzar el 2020 en 201 centres educatius de Catalunya, a fi de visibilitzar les bones pràctiques aplicades a partir de l'anàlisi sobre l’abordatge integral del bullying en el marc del projecte de convivència.