Enfortint la convivència escolar: Informe de bones pràctiques en l’abordatge integral del bullying a Catalunya

Amb motiu del 2 de maig de 2022, Dia internacional contra l'assetjament escolar, des de PDA Bullying publiquem "Enfortint la convivència escolar: Informe de bones pràctiques en l’abordatge integral del bullying a Catalunya". Es tracta dels resultats de l'estudi que vam realitzar el 2020 en més de 200 centres educatius de Catalunya, a fi de visibilitzar les bones pràctiques aplicades a partir de l'anàlisi sobre l’abordatge integral del bullying en el marc del projecte de convivència.

Descarregar "Enfortint la convivència escolar: Informe de bones pràctiques en l’abordatge integral del bullying a Catalunya" 

Gràcies al suport de l'Administració Pública (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona), a través de les entitats gestores de la Plataforma PDA, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya, Equip SEER (Salut i Educació Emocional) i la Fundación Aprender a Mirar, podem presentar avui els resultats d’aquest estudi descriptiu sobre l'abordatge integral de l'assetjament escolar a Catalunya des d'una perspectiva de convivència. Aquesta recerca dona visibilitat a l'escenari dels centres educatius de Catalunya en el moment de l’estudi, amb relació al treball que fan sobre el benestar, les pràctiques de convivència i la resposta que es dona davant de casos d'assetjament escolar.

L’anàlisi de la investigació aporta eines per promoure la convivència i millorar l'abordatge de l'assetjament entre iguals de manera integral, alhora que fa valer les bones pràctiques que realitzen un total de 201 centres educatius de Catalunya, fent un especial èmfasi en remarcar aquelles accions i iniciatives que ja estan en marxa i que contribueixen a crear i consolidar relacions saludables dins del marc de l’abordatge integral del bullying i des d’una mirada d’actius de benestar.

Les dades que presentem donen resposta als quatre grans blocs del Codi de Bones Pràctiques PDA Bullying que, validat per més de cent institucions (administracions públiques, universitats, empreses, centres, serveis socioeducatius, etc.), enfoquen la mirada en la promoció (promoció de la convivència i definició de protocols), la prevenció (provenció i sensibilització), la detecció (observació, diagnòstic i tipificació) i l’actuació (aturada de la violència i protecció dels implicats, activació de la mirada de benestar i implicació de tothom en la resolució, reparació del dolor i restauració del benestar).

Agraïts per la participació de la comunitat educativa concloem a través de l’anàlisi dels resultats amb una sèrie de bones pràctiques i un conjunt d’oportunitats pedagògiques. L’observació de totes dues propostes esdevé el més gran actiu, l’orgull d’una feina ben feta i la possibilitat de millorar-la gràcies a tenir detectat on i com planificar accions que ajudin a superar el bullying, des de les pròpies fortaleses i a través de la suma de totes les persones de la comunitat o territori.