Barça Contra el Bullying

Programa Educatiu anual destinat a alumnes d'Educació Primària (6-12 anys). #ContraElBullying és un recurs educatiu que se centra a treballar la prevenció a les escoles de primària a través de dinàmiques lúdiques i participatives on l'esport és l'eix vertebrador. El programa s'ofereix obertament i gratuïtament per a ser implementat de forma autònoma a tot el centre d'educació primària que el sol·liciti.

L'efectivitat d'aquest programa ha estat avaluada amb evidència científica en escoles pilot de Catalunya durant dos anys pel grup de recerca LAECOVI (Universitat de Còrdova), amb 5.250 infants de 26 escoles (12 experimentals i 14 de control). A les escoles on s'ha implantat aquesta metodologia, s'han reduït les víctimes en un 35,8%.

El Programa consta de 7 sessions (1h) adaptades a cada curs de primària (de 1r a 6è) a través d'un currículum ascendent:

  • 3 sessions per a tutoria
  • 3 sessions per a Educació Física
  • 1 sessió didàctica de clausura per a Artístic

Inclou: 

  • Formació al personal docent i directiu (online)
  • Acompanyament pedagògic Informe del clima escolar del centre abans de la implementació
  • Informe del clima escolar del centre després abans de la implementació
  • Acreditació #Escola Contra El Bullying


contraelbullying@fcbarcelona.cat