Bruna Shortfilm (Filmative)

FILMATIVE

BRUNA SHORTFILM (BARCELONA)

CERTIFICAT PDA BULLYING: PDA_R 02-05/18-009

Filmative rep el certificat PDA Bullying de bones pràctiques en Prevenció: Provenció i Sensibilització

Filmative és una iniciativa que porta darrere una raó social: formar el jovent per tal de generar canvis a través del cinema com a eina de transformació. La seva meta és crear des de la base un curtmetratge: BRUNA

Amb el suport d’ Atipics, el “Departament de Treball, Afers Socials i Famílies” de la “Generalitat de Catalunya” i la “Iniciativa d’Ocupació Juvenil” de la “Unió Europea”, des d’abans de l’inici del projecte ja treballaven amb una projecció global. Adrián, responsable del programa a través del contacte amb Save The Children va aconseguir que Equip SEER formara part de les eines de valoració i qualitat de la formació.

Des de llavors varem iniciar un procés de Certificació específicament per a l’àmbit de la Prevenció. Hem observat, a nivell auditoratge, indicadors claus de Provenció i de Sensibilització, concloent amb una certificació positiva del projecte.

PDA Bullying atorguem a Filmative, a 13 de març de 2018, pel seu projecte de formació i objecte social per Superar el Bullying, el ‘Certificat PDA Bullying de bones pràctiques en Prevenció

 

 

Arrel del treball d’assessorament i acompanyament es deriven diferents accions que s’han pogut dur a terme gràcies al suport d’Equip SEER i d’altres entitats com NACE (No al Acoso Escolar). L’equip de Filmative ha pogut disposar d’eines de treball sobre la mirada d’actius, una mirada positiva per poder reparar del dolor i restaurar el benestar després d’un cas de Bullying. Així mateix s’ha pogut fer un assessorament des de la mirada emocional en l’elaboració del guió de Bruna.

Filmative projecta entrar a les aules, fent un treball cinemocional que permet poder projectar Bruna, fent un exercici tant d’anàlisis del curtmetratge com d’aprofundiment a través de l’educació emocional per superar el bullying.

Felicitats Filmative!

Un plaer compartir camí.

 

 

Per més informació visita el seu perfil de recurs amb Bruna ShortFilm!


Avaluació del recurs segons el codi de bones pràctiques

Ofereix eines que aborden aquesta bona pràctica

No ofereix eines que aborden aquesta bona pràctica

 

Bruna ShortFilm de Filmative 

BASES Disposar d’un Pla de Convivència actiu que contempli estratègies de prevenció des d’una perspectiva de benestar.
Adaptar els protocols d’abordatge de tot tipus de violències a la pròpia realitat interna tant en prevenció com en detecció i en actuació.
Revisar i actualitzar de forma periòdica els documents que permeten la implementació del pla de convivència i dels protocols d’abordatge del conflicte.
Avaluar els factors protectors que permeten el desenvolupament saludable de la comunitat i analitzar els factors de risc que sustenten i agreugen el fenomen Bullying.

 

PREVENCIÓ Aplicar projectes “proventius” que col·laborin en el creixement personal de l’alumnat i la resta de la comunitat educativa.
* Desenvolupament d’habilitats per sostenir i potenciar el benestar individual i de grup dins i fora les xarxes.
Realitzar accions de “sensibilització”, específiques i continuades, envers l’assetjament i el ciberassetjament.
Potenciar models que permetin l’abordatge integral el conflicte.
* Model dialògic, socioemocional, de mediació, disciplinari.
Contemplar la formació continuada dels agents familiars, socials, educatius, de salut, de seguretat i de servei.

 

DETECCIÓ Afavorir l'empoderament dels infants i joves a fi d'alertar de situacions de risc (a través de canals de comunicació presencials i no presencials) potenciant la presència protectora de l'adult en un marc de convivència.
Fomentar específicament el desenvolupament d’habilitats en la participació activa i la comunicació en entorns digitals.
Observar el benestar a través d’eines que mesurin el moment relacional dels sistemes (comunitat educativa i grups d’infants i joves).
Disposar d'un equip de valoració, format i preparat, que donant resposta davant les alertes, pugui plantejar objectius pedagògics i definir intervencions per la resolució positiva d'un cas.
* Coordinar, documentar, definir una estratègia, fer seguiment i avaluar.

 

ACTUACIÓ Donar resposta un cop s’ha tipificat un cas mitjançant un equip preparat per la intervenció.
Disposar d’una estratègia enfocada cap al benestar en la resolució d’un cas.
Acompanyar la reparació del dolor i la restauració del benestar des de les pròpies competències.
Potenciar el mapeig d’actius de territori a fi de disposar d’una xarxa activa de suport i derivació.d’actius de territori a fi de disposar d’una xarxa activa de suport i derivació.

 

Bruna ShortFilm de Filmative