Programa coMviure

El programa "coMviure" és un programa d'abordatge preventiu del Bullying mitjançant curtmetratges amb la metodologia APS que proposa l'entrenament proventiu d'eines personals a través de l'educació emocional i un treball sensibilitzador a través d'eines de la creació audiovisual.

 

PDA Bullying > Mapa d'Actius > Creació audiovisual > Programa coMviure

Aquest programa rep el suport de l'Ajuntament de Barcelona (infància) i la Xarxa de Drets dels Infants (XDI) de l'Acord Ciutadà des del curs 2020-2021, i és una col·laboració entre Equip SEER, Cinemocional i alguns centres educatius de la ciutat de Barcelona.

El programa "coMviure" és un programa educomunicatiu on l'alumnat de secundària és format des de l'educació emocional una mirada sensibilitzadora i utilitza la creació audiovisual per generar curtmetratges d'alt impacte en justícia social, associats a la temàtica bullying. A més, s'utilitza una metodologia APS (aprenentatge-servei) en què l'alumnat creador esdevé divulgador i formador davant alumnat d'educació primària (5è-6è), qui genera aprenentatges significatius a partir de la visualització del curt i en espais de trobada amb els actors i actrius. Compta, a més, amb materials de suport pedagògic elaborats de forma participativa pels adolescents.

Teniu disponible tota la informació respecte a les edicions del programa des de l'any 2020 i fins al moment actual.

IIIa Edició Curs 2022-2023 

INS Anna Gironella de Mundet - Escola Baloo

IIa Edició Curs 2021-2022

INS Poeta Maragall - Escola Castella

Ia Edició Curs 2020-2021

INS Maria Espinalt - Vila Olímpica i Les Acàcies

Curtmetratges 22-23 (recurs)

Procés de creació 22-23 (notícia)

Trobades inter-centres 22-23 (notícia)

Curtmetratges 21-22 (recurs)

Procés de creació 21-22 (notícia)

Trobades inter-centres 21-22 (notícia)

Curtmetratges 20-21 (recurs)

Procés de creació 20-21 (notícia)

Trobades inter-centres 20-21 (notícia) 

 

El programa vol aconseguir la creació audiovisual sensibilitzadora de bullying per part d’alumnes de secundària, la qual ha d'aconseguir un impacte positiu en altres alumnes d'etapes educatives similars (secundària) o més petites (educació primària). Aquest programa s'estructura en 3 fases:

 

FASE 1 DEL PROGRAMA coMviure: CREACIÓ DELS CURTMETRATGES

En aquesta fase, l'alumnat d'un institut de Barcelona genera uns curtmetratges sensibilitzadors de bullying i una proposta d'activitats d'aprofundiment amb l'objectiu de fer-los servir com a programa d'APS (Aprenentatge-Servei) per a la Prevenció i Detecció d'assetjament escolar.

Les primeres sessions del procés creatiu es dediquen a compartir conceptes bàsics d'educació emocional i fer sensibilització sobre el bullying

Un cop l'alumnat ha estat format i sensibilitzat, es passa a crear la història i el guió, i com a resultat de tot l'aprenentatge, tanquem la primera fase de creació amb el rodatge dels curts. Aquest mateix alumnat de l'ESO, per facilitar la metodologia ApS, genera una proposta d'activitats didàctiques de suport per facilitar l'aprofundiment en el treball amb els curtmetratges.

Aquí podeu veure el Making-Of de la primera Edició del coMviure amb entrevistes amb l'alumnat de 4t d'ESO de l'INS Maria Espinalt:

 

FASE 2 DEL PROGRAMA coMviure: VISUALITZACIÓ I APROFITAMENT DELS CURTMETRATGES

En aquesta fase, l'alumnat de cicle superior de les escoles de Barcelona o de 1r i 2n de secundària, treballen amb els curtmetratges creats per l'alumnat de la fase 1.

L'objectiu és que aquests dos curtmetratges esdevinguin eines didàctiques per treballar la prevenció del bullying amb l'alumnat de cicle superior de primària de les escoles de Barcelona, és per això que aquests són enviats a algunes escoles de primària de Barcelona, i l'alumnat de 5è i 6è treballa amb els curtmetratges i la proposta d’activitats, i una escola del mateix districte serà escollida per la 3a fase del coMviure.

Durant tota aquesta segona fase el centre de primària no rebrà acompanyament, tanmateix, el professorat disposa de la Unitat Didàctica per als i les educadores que servirà com a suport en l’acompanyament dels materials i les activitats proposades amb el Programa "coMviure". 

Arribats a aquest punt, hi ha dues maneres que l'alumnat de primària pugui trobar-se amb l'alumnat de l'ESO que ha creat els curtmetratges.

1) Trobades inter-centres presencials entre les i els alumnes creadors dels curts amb l’alumnat de cicle superior de dos centres de primària de la ciutat de Barcelona (fase 3)

2) Formulari de preguntes.

Volem que tots els centres educatius puguin tenir l'oportunitat de veure els curtmetratges i aprofitar els materials didàctics creats per treballar la prevenció del bullying amb l’alumnat de 5è i 6è de primària i 1r i 2n de la E.S.O. És per això que adjuntem aquest Formulari per enviar-nos feedback per tal que els centres de primària que treballin amb els curts puguin formular preguntes als creadors dels curtmetratges. En aquest mateix formulari també us podeu adherir a la plataforma i indicar si el vostre Centre Educatiu pot estar interessat a aplicar el Programa "coMviure" de cara al curs vinent.

 

FASE 3 DEL PROGRAMA coMviure: TROBADES INTERCENTRES

En aquesta fase té lloc la trobada entre l'alumnat del grup de l'ESO que ha generat el contingut audiovisual, i l'alumnat de primària que ha estat treballant amb els curtmetratges sensibilitzadors de bullying.

En aquestes trobades, els i les alumnes de primària han pogut preparar-se algunes preguntes que tenien referents als curts, i als i a les alumnes que han creat els curtmetratges els ha servit per veure que realment, la feina que havien fet en la creació dels materials de sensibilització ha arribat a alumnes del seu propi barri, i el seu treball havia tingut un impacte real. 

 

Click aquí per a més informació i valoració del professorat sobre les trobades de la Ia Edició del coMviure entre l'Alumnat de Maria Espinalt i Escola les Acàcies i Escola Vila Olímpica del curs 2020-2021

 

A la IIa edició, aquesta trobada va tenir lloc entre l'alumnat de 3r d'ESO de l'INS Poeta Maragall, i els grups de 5è i 6è de l'escola Castella. Click aquí per a més informació sobre aquestes trobades.

 

A la IIIa edició (juny 2023) les trobades van tenir lloc entre l'alumnat de 2n de l'ESO d'INS Anna Gironella de Mundet, i els grups de 4t i  5è d'Escola Baloo. Click aquí per a més informació sobre aquestes trobades.

 

Si ets representant d'un Centre Educatiu de Barcelona i esteu interessats a poder aplicar el Programa "coMviure" (sense cap cost monetari per al centre educatiu), poseu-vos en contacte amb nosaltres escrivint-nos a plataforma@pdabullying.com. En aquest enllaç trobareu les valoracions de l'alumnat i el professorat que va participar en la primera edició del comViure.

 

Per saber més, pots visitar...

 

El Programa compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Xarxa de Drets dels Infants (XDI) de l'Acord Ciutadà. Ha estat implementat des de PDA Bullying, a través d’Equip SEER (Salut i Educació Emocional) i Cinemocional.

 

 

Revisat 15 de juny del 2023

 

< Tornar a Creació Audiovisual