Certificat PDA Bullying per a Empreses (ACELLEC)

Aquesta certificació neix de la bona relació entre ACELLEC i SEER, creant un marc de certificació a PDA Bullying on valorem el projecte socioeducatiu de les empreses de lleure, educació i cultura envers al seu nivell de qualitat en la Prevenció, la Detecció i l'Actuació en l'abordatge integral del Bullying.

Vull saber més

Certificació Empreses

Empreses
(Certificació en col·laboració amb l'ACELLEC)

*Menjadors escolars, Extraescolars, Colònies, Casals etc.

Des de la ‘Plataforma PDA Bullying’ oferim la possibilitat de treballar per la certificació amb un equip especialitzat en la resposta integral davant qualsevol tipus de violència. Està pensat per acompanyar als ‘equips de valoració’ de cada empresa (responsables del projecte socioeducatiu).

*L’equip de valoració és l’equip encarregat de donar resposta a l’activació dels protocols davant del conflicte, sent les persones clau per poder orientar el millor possible l’acció socioeducativa a fi de poder reparar el malestar i restaurar la convivència.

La certificació és un estat en el qual el projecte educatiu d’una empresa entra després d’haver-se avaluat l’aplicació de les seves bones pràctiques en prevenció, detecció i actuació. Partim del Codi de Bones Pràctiques PDA Bullying i utilitzem el Checklist PDA Bullying® que és el sistema que ens permet l’auditoria i a través del qual es fa l’assessorament.

Proposem un procés de certificació en el marc de l'assessorament, no es tracta sols de fer una auditoria del projecte socioeducatiu d'empresa, sinó de poder observar el propi protocol i detectar millores i necessitats. El cost per a l'empresa sols es deriva de les hores d'assessorament del professional que us acompanya.

 

Continguts de l'Assessorament

Tot i que l’assessorament no és una formació, sí que contempla un component formatiu. La nostra recomanació és poder reunir-nos amb tot l’equip humà que pot donar resposta davant d’una situació d’alerta i que, pel seu nivell d’influència en el bon desenvolupament del servei, els hi pugui ser de profit participar d’aquest espai.

Marc de referència  i avaluació del protocol

Conèixer l'empresa i el seu funcionament. Aprofitem per contrastar mirades sobre l’assetjament, a la vegada que treballem cap a orientar l’assessorament a un model positiu i saludable de resposta. Afegim eines des d’un marc legal i competencial així com la definició d’objectius i la projecció de l’avaluació a través d’indicadors de qualitat.

Pla de convivència i Mapeig d’Actius

Aportem eines des de la mirada que permet l’observació del benestar en el marc de la convivència, aprofitem per acompanyar el mapeig d’actius de territori.

Checklist PDA Bullying®

Observació exhaustiva de les bones pràctiques a realitzar des del projecte socioeducatiu de l'empresa per donar resposta real a la convivència. Treball inicial per l’elaboració d’un protocol intern, totalment a mida, i adaptat a la realitat de l’àmbit d’acció.

Comunicació i circuits

Acompanyament i suport en la redacció del protocol. Aportem eines per a la redacció de ‘guia escrita’ i eines gràfiques a través d’una ‘infografia’ adaptada als circuits d'equip.

Seguiment i avaluació Codi de Bones Pràctiques

Espai de valoració de l’assoliment de les bones pràctiques a través dels indicadors del Codi de Bones Pràctiques PDA Bullying. Evolució i procés de validació del protocol personalitzat dins el pla de convivència.

Valoració de la certificació

Funcionament en la revisió de circuits i estructures, capacitació d’equips de centre, i revisió d’accions d’acompanyament i suport. Implementació de la detecció de necessitats.

 

Detecció de Necessitats

Davant les necessitats detectades us presentem un conjunt propostes de resolució que permeten poder implementar les millores necessàries tant, per fer efectives les bones pràctiques PDA Bullying, com per poder trobar les estratègies més òptimes amb els recursos de territori disponibles.

Us ajudem a trobar les activitats, formacions, APPs, etc. més adequades pel vostre projecte socioeducatiu.

Derivació i Resposta a les Necessitats

Pla Estratègic per l'Abordatge Integral

Banc de Recursos

 Altaveu de Bones Pràctiques

Lliurament de la Certificació

En cas de valorar positivament la certificació es lliura el "Certificat" conjuntament amb l'aprovació de PDA Bullying i l'ACELLEC. Podem valorar la possibilitat de fer un acte de certificació conjunt depenent del pla comunicatiu que s'hagi dissenyat des de l'empresa.

Obteniu:

  • Informe de Certificació.
  • Carta de Compromisos.
  • Diploma de la Certificació.
  • Banner del Certificat.
  • Espai web propi a www.pdabullying.com/ca/ja-shan-certificat

 

⇐ Torna enrere