Videojoc Happy 8-12 i Happy 12-16

El Dep. d'Ensenyament amb la col·laboració de La Universitat de Lleida (UdL) posa a l'abast de les escoles un videojoc com a programa educatiu, Happy 8-12 i Happy 12-16. Tenen com a objectiu prevenir l'assetjament escolar, disminuir l'ansietat i millorar el rendiment cognitiu. Els jugadors han d'utilitzar la intel·ligència emocional per resoldre els diferents conflictes que es presenten.

Web de Kaneda Games (Happy 12-16)

Happy 8-12 i Happy 12-16 són una proposta pedagògica que entrena l'educació emocional, amb la finalitat de millorar la regulació emocional en situacions conflictives, llavors podem prevenir la violència i també millorar la convivència, i en conseqüència, poder reduir l'assetjament escolar.

Els videojocs contenen 25 conflictes de diferents tipologies entre nens i nenes de diferents edats (entre els 8 i els 12 anys), i adolescents (entre els 12 i 16 anys).

Per obtenir una resolució adequada als conflictes, s'ha de seguir un procés de regulació emocional:

  1. Conflicte.
  2. Consciència emocional (quina emoció sento?).
  3. Semàfor (stop, respirar fons i pensar).
  4. Estratègies de regulació emocional.
  5. Resposta assertiva al conflicte.

Per tant, si s'aplica aquest procés també a la vida real, es podrà solucionar més conflictes, ens sentirem millor amb nosaltres mateixos i podrem evitar més situacions d'assetjament escolar.

La base d'aquests videojocs és conèixer i saber identificar les emocions que sentim en cada moment, i per tant reaccionar d'una manera assertiva davant de qualsevol conflicte i persona. Per cada vegada que s'utilitzi una resposta assertiva el jugador/a obtindrà +500 punts.