"Una proposta de bones pràctiques per a superar l'assetjament escolar"

L'article escrit per Ramiro Ortegón Delgadillo, Oriol Julià Aguarón i Laura Torrella Llauger (Equip SEER, Salut i Educació Emocional), està inclòs al nº 49 de la Revista Àmbits (entitat adherida), publicat a novembre de 2018, i explica l'origen del Programa PDA BULLYING. Es tracta d'una revista especialitzada en assessorament, intervenció i orientació psicopedagògica i social vinculada als contextos educatius.

"Una proposta de bones pràctiques per a superar l'assetjament escolar"

Veure revista completa

Aquest article és desenvolupat per Ramiro Ortegón, Oriol Julià i Laura Torella en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona. Aquest article recull tota la proposta de SEER i de SAVE THE CHILDREN (amb el seu programa pilot "Yo a eso no juego") a la ciutat de Barcelona. Va ser una participació de 7 centres educatius: 3 de primària, 3 de secundària i 1 de necessitats educatives de suport especial en el qual es va aplicar el programa PDA Bullying de SEER amb alumnat, famílies i professorat i va concloure amb la certificació dels centres educatius en 2018.