Taller de NUS sobre l'assetjament per a la Comunitat Educativa

La cooperativa NUS (entitat adherida) ofereix tallers modulars de sensibilització i prevenció de l’assetjament i ciberassetjament per a comunitats en general i /o comunitats educatives, en els que exploren els estereotips i creences al voltant del fenomen “bullying”. Analitzen els rols i les relacions, i exploren les dinàmiques que afavoreixen o aturen aquest tipus de violència. 

Més informació a la web de NUS

Dossier Taller d'Assetjament Comunitat Educativa

Aquests tallers també descobreixen les noves violències a través de les TICs i les xarxes socials. Realitzats amb les famílies i el professorat, aproximen a les mateixes temàtiques per a sensibilitzar i dotar d’eines i recursos per a la prevenció.

Per això, l'objectiu general d'aquests tallers és identificar i visibilitzar les formes en què es presenta l'assetjament a l'escola, i a través de les TIC i xarxes socials (Bullying i Ciberbullying), per afavorir accions per combatre’l.

La comunitat educativa inclou a nens i nenes de 2n cicle de primària, nois i noies d’ESO i Batxillerat, professorat i personal no docent del centre educatiu i famílies dels estudiants.

Al llarg de les sessions es treballen:

  • Tipus de violència.
  • Assetjament i ciberassetjament: característiques, rols i dinàmica.
  • El rol de l’observador: solucions individuals i col·lectives davant una situació d’assetjament.
  • Comunitat educativa: solucions col·lectives a nivel micro i macro.

Les activitats poden realitzar-se en una de les 3 modalitats següents:

  • Sensibilització: 4h (organitzades en sessions de mínim 2h). Per a professorat i famílies podem proposar una durada de 2h.
  • Prevenció: 8h (organitzades en sessions de mínim 2h, o en format semi-intenssiu)
  • Aprofundiment: n° d’hores acordat amb el grup/centre (organitzades en sessions de mínim 2h, o en format semi-intenssiu o intenssiu).

En funció dels objectius i necessitats de cada grup , i de la modalitat escollida (durada dels tallers) es poden treballar en varis o tots els mòduls a nivell de sensibilització, o aprofundir en aquells que més interessi.

  • Mòdul 1: Què sabem sobre la violència.
  • Mòdul 2: Assetjament i ciberassetjament.
  • Mòdul 3: Com cuidar-nos.

En les formacions per a professorat, educadors/es o altres professionals es treballen els mateixos mòduls esmentats prèviament, però s’afegeix una “meta mirada” a fi d’analitzar altres aspectes.