Taller de NUS sobre l'assetjament per a la Comunitat Educativa

La cooperativa NUS (entitat adherida) ofereix tallers modulars de sensibilització i prevenció de l’assetjament i ciberassetjament per a comunitats en general i /o comunitats educatives, en els que exploren els estereotips i creences al voltant del fenomen “bullying”. Analitzen els rols i les relacions, i exploren les dinàmiques que afavoreixen o aturen aquest tipus de violència. En format presencial o online.

Més informació a la web de NUS

Aquests tallers també descobreixen les noves violències a través de les TICs i les xarxes socials. Realitzats amb les famílies i el professorat, aproximen a les mateixes temàtiques per a sensibilitzar i dotar d’eines i recursos per a la prevenció.

Per això, l'objectiu general d'aquests tallers és identificar i visibilitzar les formes en què es presenta l'assetjament a l'escola, i a través de les TIC i xarxes socials (Bullying i Ciberbullying), per afavorir accions per combatre’l.

La comunitat educativa inclou a nens i nenes de 2n cicle de primària, nois i noies d’ESO i Batxillerat, professorat i personal no docent del centre educatiu i famílies dels estudiants.

Al llarg de les sessions es treballen:

  • Tipus de violència.
  • Assetjament i ciberassetjament: característiques, rols i dinàmica.
  • El rol de l’observador: solucions individuals i col·lectives davant una situació d’assetjament.
  • Comunitat educativa: solucions col·lectives a nivel micro i macro.

Les activitats poden realitzar-se en una de les 3 modalitats següents:

  • Sensibilització: 2h tallers per alumnat. 2h formació per  professorat i famílies.
  • Prevenció: 4h (organitzades en sessions de mínim 2h, o en format semi-intenssiu)
  • Aprofundiment: n° d’hores acordat amb el grup/centre (organitzades en sessions de mínim 2h, o en format semi-intenssiu o intenssiu).

En funció dels objectius i necessitats de cada grup, i de la modalitat escollida (durada dels tallers) aprofundirem en els continguts següents:

  • Cultura de Grup: rols, poder i violència en els grups
  • Assetjament i ciberassetjament 
  • Com cuidar-nos: prevenció

En les formacions per a professorat, educadors/es o altres professionals es treballen els mateixos mòduls esmentats prèviament, però s’afegeix una “meta mirada” a fi d’analitzar altres aspectes.