Relacions positives per a la prevenció de la intimidació i el ciberassetjament: un estudi a Aragó

Aquesta investigació forma part d’un treball completat al mapa de la convivència a Aragó dins del I Pla integral contra l’assetjament (ordre ECD/715/2016). Aquest mapa ha inclòs tots els membres del context educatiu. La part que es presenta aquí se situa en l'anàlisi de les relacions positives entre els estudiants i la resta de la comunitat educativa com a factor protector que impedeix el bullying i ciberbullying relacional o indirecte, els dos tipus d'assetjament escolar amb la major prevalença de la mostra.

Positive relationships for the prevention of bullying and cyberbullying: a study in Aragón (Spain)

Descarregar estudi (PDF)

Autors: Alejandra Cortés-Pascual, Jacobo Cano-Escorianza, Carmen Elboj-Saso & Tatiana Iñiguez-Berrozpe

El present estudi analitza les percepcions de 4.273 estudiants d’educació secundària a Aragó (Espanya) sobre com es produeixen les relacions positives al centre educatiu (entre els estudiants i els seus companys de classe, professors, directors d’escola i altres empleats) i entre la família i l’escola. L’estudi es va realitzar a 20 centres educatius de la Comunitat Autònoma d’Aragó, considerant la representació estratificada de les províncies, les escoles públiques i privades i les zones rurals i urbanes.