Programa "Asegúrate"

La intervenció contra el ciberassetjament entre escolars i altres riscos associats a l'ús inadequat de les TIC i les xarxes socials, és una important demanda social. Des d'Andalusia, el programa «Asegurate», a càrrec de IASED (Universitat de Sevilla) i LAECOVI (Universitat de Còrdova), pretén facilitar la tasca docent en aquesta intervenció.  

Programa "Asegúrate"

Aquest programa educatiu es basa en la teoria del comportament social normatiu, les habilitats d’autoregulació i les creences dels adolescents. Consisteix en tot un paquet d’estratègies i recursos per ajudar els professors a incloure-los en els currículums habituals.

És una iniciativa desenvolupada gràcies al finançament del Ministeri d'Economia i Competitivitat amb el projecte Sexting, Ciberbullying i Riscos Emergents a la Xarxa: Claus per a la seva comprensió i Resposta Educativa (EDU2013-44627-P) en el qual participen investigadors de dos grups d'investigació d'Andalusia: el IASED de la Universitat de Sevilla i el LAECOVI de la Universitat de Còrdova.

S'analitza el seu impacte en la prevalença d'agressió a ciberassetjament i assetjament escolar, així com en sexting i ús abusiu d'Internet i xarxes socials. Es conclou que redueix i, de vegades, reverteix la implicació en agressions interpersonals, assetjament i ciberassetjament entre escolars. També redueix i prevé la implicació en sexting. aquesta doble vessant és especialment important, ja que meta-anàlisis prèvies sobre intervencions per reduir les agressions a l'escola han evidenciat que, generalment, aquests programes són efectius per reduir nivells d'agressió quan aquesta és alta però no per prevenir l'increment potencial en agressió.

Una segona avaluació es va dur a terme amb una mostra de 4.779 estudiants de 5è i 6è de primària i E.S.O:

Asegúrate: An Intervention Program against Cyberbullying Based on Teachers’ Commitment and on Design of Its Instructional Materials