Suïcidi: Guia per a centres escolars d'actuació immediata (Aragó)

Guia de prevenció, detecció i intervenció en casos d'ideació suïcida a l'àmbit educatiu del Govern d'Aragó amb protocol d'actuació immediata, publicada el setembre de 2021. Un document elaborat pel grup de treball per a la prevenció del suïcidi a l'àmbit escolar, el qual sorgeix al si de l'observatori aragonès per la convivència i contra l'assetjament escolar i que forma part de l'estratègia general de prevenció del suïcidi a Aragó.

Aquesta guia posa a disposició dels centres educatius una eina d'informació sobre la problemàtica del risc suïcida en la infància i l'adolescència, promoure mecanismes de protecció mitjançant l'escolta i l'atenció a l'alumnat que experimenta patiment vital, aportar unes pautes clares i senzilles d'actuació que permetin la presa de decisions d'una forma immediata, així com actuacions de caràcter preventiu vinculades a la promoció de la salut escolar, el desenvolupament d'habilitats socioemocionals i la sensibilització i formació a tota la comunitat educativa en benestar emocional.

Els centres escolars són, sens dubte, llocs privilegiats per a la detecció del malestar emocional de la població infantil i juvenil, cosa que els converteix en espais on és important que s'animi l'alumnat a parlar de les seves preocupacions o problemes, així com que el professorat sàpiga com intervenir i de quins recursos disposa per sol·licitar suport i ajuda. L'objectiu és, en definitiva, abordar des de l'àmbit educatiu un problema responsabilitat de tota la societat.

L'estructura bàsica de la guia revisa els punts clau següents:

  • Conceptes per entendre el suïcidi: Mites i realitats Factors de risc
  • Senyals d'alerta Factors de protecció
  • Actuacions que afavoreixen el benestar emocional de l'alumnat i la comunitat educativa
  • Actuacions, què fer i què no fer davant els diferents nivells de risc
  • El dol
  • Seguiment, avaluació i protocols
  • Annexos que inclouen pautes i indicacions per a entrevistes, registres d'observació i recursos per a l'educació emocional.

Aquesta guia ha estat coordinada pel Departament d'Educació, Cultura i Esport del Gobierno de Aragón, a través de la Direcció General de Planificació i Equitat i el Servei d'Equitat, Inclusió i Aprenentatge Permanent. També ha comptat amb la participació de la Direcció de la Inspecció d'Educació, l'Equip d'Orientació Educativa en Convivència Escolar i membres de la Red Integrada de Orientación Educativa.

- - - - - - 

Publicat: Maig 2023
En col·laboració amb Ariadna Muñoz Gil en el marc del programa de pràcticum universitari en conveni amb el grau de Criminologia i Dret de la Universitat Pompeu Fabra.