Model Dialògic de Prevenció i Resolució de Conflictes: evidència de l'èxit de la prevenció del ciberbullying en una escola de primària a Catalunya

Aquest article analitza les proves obtingudes de l’aplicació del model dialògic de prevenció i resolució de conflictes per erradicar el comportament del ciberbullying en una escola primària de Catalunya. El Model de Prevenció Dialògica és una de les accions educatives d'èxit identificades per INCLUD-ED (projecte d'investigació FP6).

Dialogic Model of Prevention and Resolution of Conflicts: Evidence of the Success of Cyberbullying Prevention in a Primary School in Catalonia

Descarregar PDF "Model Dialògic de Prevenció i Resolució de Conflictes: evidència de l'èxit de la prevenció del ciberbullying en una escola de primària a Catalunya"

Autores: 

  • Beatriz Villarejo-Carballido (Facultat de Psicologia i Educació de la Universitat de Deusto)
  • Cristina M. Pulido (Departament de Periodisme i Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Lena de Botton (Departament de Sociologia, Universitat de Barcelona)
  • Olga Serradell (Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona)

Aquest cas d’estudi, basat en la metodologia comunicativa, inclou els resultats obtinguts a partir d’anàlisi documental, observacions comunicatives i entrevistes en profunditat. Les proves recollides indiquen que la implementació d’aquest tipus de model pot ajudar a superar el ciberbullying; els nens tenen més confiança en rebutjar la violència, els estudiants donen més suport a les víctimes i tota la comunitat està involucrada en la tolerància zero a la violència.

Beatriz Villarejo-Carballido va presentar aquest estudi i la experiència amb el Model dialògic a les Jornades "La voz de l@s jóvenes ante el ciberacoso" (Te pongo un reto, 2021).