Taller de Nus: Teatre Social & Bullying

La cooperativa NUS (entitat adherida) ofereix un taller creatiu titulat Teatre Social & Bullying per a joves. Aquest és un taller de teatre social per explorar amb els i les joves la violència que vivim quotidianament, endintsant-los en el nivell micro per entendre les seves causes i conseqüències globals.

Dossier Teatre Social & Bullying

NUS facilita un procés creatiu per crear conjuntament un Teatre Fòrum sobre desigualtat, poder, conflicte i violència entre iguals a la comunitat educativa, concretament, als joves a partir de 3r d'ESO, professionals i famílies. L'objectiu general és identificar i visibilitzar les formes en què es presenta l'assetjament a l'escola, i a través de les TIC i xarxes socials (Bullying i Ciberbullying), per afavorir accions per combatre’l.

Posteriorment els participants presenten i dinamitzen les obres realitzades als seus iguals així com a tota la resta de participants.

Paral·lelament proposen formar als agents educatius (monitors, professors, famílies) en matèria de poder i violència, donant-los a conèixer noves metodologies per abordar la violència.

Al llarg de les sessions es treballen:

 • Identificació de situacions de violència.
 • Tipus de violència, espais on es dóna i persones o grups implicats.
 • Violència en entorns educatius: assetjament i ciberassetjament (bullying)
 • Respostes a la violència: models agressiu, passiu i assertiu.
 • Identificació de necessitats, sentiments, pensaments i desitjos de persones i grups implicats.
 • Relació amb mi mateix/a, relacions interpersonals, relacions grupals.
 • Perspectiva de drets (infants i joves).

El taller té una durada d’un mínim de 14h + 2h de presentació del teatre-fòrum, realitzades per sessions (mínim 2h per sessió) o en formats semi-intenssiu o intenssiu.

El conjunt de les sessions s’organitza seguint les següents fases:

 1. Introducció al llenguatge teatral.
 2. Creació col.lectiva.
 3. Presentació al públic.

Cada sessió constarà de tres apartats:

 1. Escalfament (jocs corporals i/o gestuals).
 2. Aprofundiment en la temàtica i en eines teatrals (jocs dramàtics, improvització i eines del teatre de
  l’oprimit).
 3. Tancament.