Grade repetition and bullying victimization in adolescents: A global cross-sectional study of the Program for International Student Assessment (PISA) data from 2018

Estudi realitzat als EEUU on s'observa que, a escala mundial, tant els nens com les noies que repeteixen un curs corren major risc de ser assetjats en comparació amb els companys promoguts, però les noies poden experimentar riscos més alts que els nois de tipus específics d'intimidació associats a repetir un curs. Les conclusions de l'estudi proporcionen proves de l'associació de la repetició de curs amb la victimització intimidant.

Enllaç a l'estudi "Grade repetition and bullying victimization in adolescents: A global cross-sectional study of the Program for International Student Assessment (PISA) data from 2018"

Objectiu de l'estudi: investigar l'associació global de la repetició de curs amb la victimització intimidant en un estudi de secció transversal a gran escala escolar.

Les diferències de sexe en el risc d'experimentar alguns tipus d'intimidació suggereixen que les intervencions fetes a mida per a les noies que repeteixen un curs poden estar justificades.