Formació en acompanyament a l'abordatge integral del conflicte (Equip SEER)

Formació enfocada a l’abordatge del conflicte on, a través del bullying com a eix transversal, es revisen diferents estratègies per a la resolució de tota mena de conflictes o situacions d’alta complexitat emocional.

Inscripcions obertes: edició 3 i 4 de juliol 2023

Inscripcions obertes.

Més informació a:

La formació del Servei per a l'Abordatge Integral del Conflicte d'Equip SEER no treballa a escala preventiva, el treball està enfocat en la detecció per a la solució (diagnòstic i tipificació), i sobretot, especialment centrat en les tres fases de l’actuació (aturada-protecció, activació-implicació i reparació-restauració).

OBJECTIUS:

PENSADA PER A PROFESSIONALS QUE: