Estudi "Posibles relaciones entre el bullying y la actividad física: una revisión sistemática" (Universidad de Sevilla y Granada)

Estudi que revisiona el problema sistemàtic que aborda la relació entre l'activitat física i el bullying, amb el fi de facilitar l'anàlisi d'altres estudis de l'àrea. Per a aquest estudi, s'ha emprat una primera mostra de 19 articles coherents amb l'anàlisi, així com una segona per a la revisió de 183.683 subjectes, en la seva majoria adolescents i estudiants d'Educació Secundària.

Estudi Posibles relaciones entre el bullying y la actividad física: una revisión sistemática

A més d'una anàlisi d'articles pertanyents a dues prestigioses bases de dades amb material científic, el treball de camp també té com a objectiu determinar l'existència d'un problema sistemàtic en la relació bullying-activitat física mitjançant la selecció d'una sèrie d'àrees temàtiques per a la discussió com:

  • Factors sociodemogràfics i la seva relació amb el bullying
  • Associacions entre les manifestacions de bullying i les diferents formes d'AF (Activitat Física)
  • Relació entre sobrepès, obesitat i bullying: implicacions per a l'AF
  • Bullying i factors psicofuncionals que medien amb l'AF

Els resultats finals van assenyalar que sí que existeixen associacions entre el bullying, les classes d'Educació Física i els nivells d'activitat física. Especialment, es creu necessari centrar l'atenció en les persones amb obesitat o sobrepès. És important poder crear un ambient segur a les escoles i afavorir el gaudi dels alumnes en les classes d'Educació Física.

 

Universidad de Sevilla

UGRmedia