Estudi "Intervención cognitivo-conductual en una adolescente víctima de acoso escolar"

La psicòloga Silvia Melero, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, va dur a terme aquesta investigació (publicada el 2017) on va avaluar l'eficàcia d'una intervenció individual en una adolescent de dotze anys víctima d'assetjament i ciberassetjament.     

El tractament va constar de 12 sessions d'una hora de duració. Aquestes sessions consistien en entrevistes, un test projectiu sobre la família, escales d'autoestima i conducta i qüestionaris d'autoconcepte i dificultats interpersonals. 

La intervenció que es va dur a terme va consistir en l'aplicació de tècniques de reestructuració cognitiva, entrenament en habilitats socials, exposició, resolució de problemes i activació conductual

Finalment, els resultats de la intervenció van ser positius i van mostrar una millora en l'autoestima i l'autoconcepte de l'adolescent, a part de l'adquisició d'habilitats socials i de comunicació i una major eficàcia per resoldre problemes. Aquestes millores van provocar que l'adolescent no rebés més assetjament escolar. 

Estudi realitzat a la Universidad Miguel Hernández de Elche.