Estudi "El acoso y el ciberacoso escolar en el alumnado con discapacidad" (CERMI i Fundació ONCE)

La Fundació ONCE i el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) van publicar el 2019 els resultats d'aquesta investigació en l'informe de l'estudi "El acoso y el ciberacoso escolar en el alumnado con discapacidad".

Estudi "El acoso y el ciberacoso escolar en el alumnado con discapacidad" (CERMI i Fundació ONCE)

L'estudi de recerca ha estat dut a terme pel Departament d'Estudi i Recerca Social, d'ILUNION Tecnologia i Accessibilitat, aplicant una metodologia mixta i complementària que combina tècniques quantitatives (enquesta en línia i revisió de fonts secundàries estadístiques) i qualitatives, a través de la realització de sessions grupals i entrevistes per a recaptar l'opinió de tres tipus de perfils: alumnat (i ex-alumnat)
amb discapacitat víctima d'assetjament, professionals de l'àmbit educatiu o experts/as en assetjament escolar i familiars (pares/mares) de l'alumnat amb discapacitat.

Algunes de les conclusions que llança l'estudi estan relacionades amb les diferents dimensions de l'assetjament i/o ciberassetjament escolar abordades en la recerca, aportant dades estadístiques com que el major factor de risc per a sofrir assetjament, és el fet de “ser diferent” o tenir una discapacitat (80,3%).

L'informe llança una sèrie de recomanacions amb l'objectiu d'abordar, d'una manera integral, la prevenció, detecció i intervenció sobre l'assetjament i/o ciberassetjament escolar en alumnat amb discapacitat.

 

cermi_estatal

CERMIESTATAL

 

fundaciononce/

FundacionONCE