Estratègia Digital de Centre (EDC) Generalitat de Catalunya

Web-Guia a càrrec de la Generalitat de Catalunya en constant actualització on s’afegeixen recursos de suport per al disseny, la redacció, la implementació i l’avaluació de l'Estratègia Digital de Centre (EDC), un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre educatiu, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, professorat i la resta de la comunitat educativa.