SELFIE, acte-reflexió sobre un aprenentatge efectiu mitjançant el foment de la innovació a través de tecnologies educatives innovadores

Eina, impulsada per la Comissió Europea, dissenyada per a ajudar els centres educatius a integrar les tecnologies digitals en l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació de l'alumnat. Pot posar en relleu què és el que funciona, en quins aspectes es necessita millorar i quins haurien de ser les prioritats. El temps estimat per a realitzar l'exercici és de 30 minuts.