SELFIE, acte-reflexió sobre un aprenentatge efectiu mitjançant el foment de la innovació a través de tecnologies educatives innovadores

Eina, impulsada per la Comissió Europea, dissenyada per a ajudar els centres educatius a integrar les tecnologies digitals en l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació de l'alumnat. Pot posar en relleu què és el que funciona, en quins aspectes es necessita millorar i quins haurien de ser les prioritats. El temps estimat per a realitzar l'exercici és de 30 minuts.

Link

Reuneix, de manera anònima, les opinions de l'alumnat, professorat i equip directiu sobre la manera en què s'utilitza la tecnologia en el centre. Per a això s'utilitzen preguntes i enunciats breus i una escala simple de valoració de l'1 al 5. Els enunciats abasten àmbits com el lideratge, les infraestructures, la formació del professorat i les competències digitals de l'alumnat.