Test CESC - Conductes i Experiències Socials a Classe

Qüestionari per avaluar les relacions entre iguals, a càrrec de Jordi Collell (col·laborador de PDA Bullying i membre de l'equip AudAss) i Carme Escudé (Bullying.cat)

Link

El test està adaptat per a cada curs: educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i ESO, amb els seus corresponents protocols, full de l'alumne i Excel de correcció. També està disponible en les seves versions editades en paper, així com el llibre L’assetjament escolar des d’un enfocament restauratiu. Una intervenció breu i estratègica per modificar l’arquitectura social del grup classe a partir del qüestionari CESC.