BuddyTool (sociograma online)

Eina online per a l'elaboració d'anàlisis sociomètriques en el context escolar, dissenyada en format de joc on-line per a facilitar les respostes dels nens. Proporciona informació sobre les relacions socials, l'ambient de convivència i l'existència de subgrups, així com identificar possibles situacions d'assetjament dins del grup, recaptant informació per part dels diferents rols implicats (assetjats, assetjadors i observadors).

www.buddytool.es

www.sociograma.net

www.control-parental.es (Deset - Creadors de l'eina)

Codis per a l'aplicació

BuddyTool: Sociomètric Online per a la Detecció de l'Assetjament i l'Avaluació de la Convivència Escolar és una realitat gràcies al treball multidisciplinari de les seves autores psicòlogues i psicopedagogues (Miriam Benito Alcalá, Cristina Martínez Carrero i Ana del Campo Pérez) amb DESET i TEA EDICIONS.

Metodologia:

Ajuntar als alumnes (a partir de 7 anys) a l'aula d'informàtica i, per separat, comencen a jugar online (usant la connexió a internet). En ell responen a preguntes com:

  • “Qui són els teus amics dins de classe”
  • “Amb qui t'ajuntes habitualment?”
  • “Amb qui no sols relacionar-te?”
  • “A algun company o companya, li peguen o maltracten físicament?”
  • “Li aïllen, rebutgen i/o parlen mal d'ell o ella?” o “T'ho fan a tu?”.

Una vegada han finalitzat tots els estudiants, el programari genera un mapa de la xarxa social de la classe (Sociograma Online) on s'observen les relacions que tenen els alumnes.

Cada alumne es representa amb una cara “avatar” que ell dibuixa i s'agrupa amb altres estudiants en funció de les respostes donades en els qüestionaris. D'aquesta manera es poden distingir els subgrups formats a l'aula, i els alumnes aïllats i rebutjats, ja que no tenen cap relació. Aquests estudiants apartats són susceptibles d'estar sofrint assetjament escolar. Una vegada detectats, el tutor o professors han de fer els primers passos: proposen mesures per a evitar l'aïllament que estan sofrint aquests estudiants i indiquen les pautes d'intervenció.

Per a això, el tutor o orientador del centre també traurà partit a l'informe generat des de la plataforma online. Triarà als alumnes més prosocioals, respectats i que cauen bé a classe, i intentarà aconseguir la seva col·laboració per a tirar endavant la situació. Se'ls recalcarà que un company ho està passant malament i que recorren a ells perquè són els millor posicionats per a exercir pressió i acabar amb aquesta tendència.

Només utilitza noms dels alumnes de cara al sociograma online (mesurament del clima a l'aula i patrons relacionals entre els alumnes), sense que siguin identificables i respectant la seva privadesa.