Article "L’educació emocional als agents comunitaris de Castell-Platja d’Aro, un factor clau en la transformació de l'acompanyament a la infància i l’adolescència"

Article publicat en relació amb l'aplicació de mesures aplicades a l'Ajuntament de Castell Platja d’Aro. Va ser presentat a les XV Jornades Educació Emocional (2019): La Formació de l'educador/a en Educació Emocional, amb la finalitat de divulgar les bones pràctiques realitzades al territori, en aquest cas, en l’àmbit de la provenció utilitzant l'educació emocional com a factor protector per superar el bullying.

Article "L’EDUCACIÓ EMOCIONAL ALS AGENTS COMUNITARIS DE CASTELL-PLATJA D’ARO, UN FACTOR CLAU EN LA TRANSFORMACIÓ DE L’ACOMPANYAMENT A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA"

El 2016 la comissió de promoció de la convivència de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro (certificació en bones pràctiques) va publicar el primer ‘protocol municipal per a la prevenció de l’assetjament i la promoció de la convivència’. D’aquesta fita es deriva una detecció de necessitats que posiciona com principal factor clau per a la prevenció la formació de professionals i famílies en educació emocional, i la implementació de projectes educatius que col·laborin en el desenvolupament d’habilitats socioemocionals d’infants i adolescents.

S’aposta per un pla formatiu als professionals amb incidència tant al sector educació com en tot l’àmbit de suport comunitari. La implementació d’aquesta estratègia docent compta amb un volum de seixanta-cinc hores de formació en educació emocional entre l’octubre de 2017 i el juliol de 2018, i seixanta-cinc hores de formació i assessorament en protocol de prevenció, detecció i actuació de l’assetjament entre iguals en aplicació durant el curs 2017-18 i 2019-20.

Mostrem l’aplicació pràctica de l’educació emocional des de la perspectiva dels professionals del servei d’infància de l'Ajuntament de Castell Platja d’Aro. Des de la seva mirada a tocar de territori, gràcies al pla de formació del municipi, els cursos d’Educació Emocional impartits per SEER (entitat gestora de PDA Bullying) i dirigits a professionals, famílies, infants i adolescents, han esdevingut el factor més important per la transformació de la mirada del professional, la millora del treball en xarxa, i el propi acompanyament i sosteniment emocional d’infants i joves en clau de convivència.

Aquesta tasca ha derivat en una revisió del protocol i el novembre de 2020 l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró ha publicat en col·laboració amb Equip SEER la segona edició del Protocol de resposta davant del Bullying (2020-22). A més, es tracta de la primera Xarxa municipal en obtenir el certificat de bones pràctiques. Aquesta certificació implica que els centres educatius, serveis i equipaments del territori disposen de la corresponent certificació:

 

COMISSIÓ PER LA PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

CASTELL-PLATJA D'ARO I S'AGARÓ (GIRONA)

CERTIFICAT PDA BULLYING: PDA_XC 09-07/19-011

Per saber més sobre els serveis i centres educatius del municipi et convidem a visitar els següents links:


Espai Familiar

Serveis de Benestar Social

Àrea Joventut

Àrea Infància y Adolescència

Escola Fanals d'Aro

Escola Els Estanys

Escola Vall d'Aro

INS Ridaura