#aquiproubullying (Programa Innovació pedagògica Generalitat de Catalunya – XTEC)

El programa posa a l’abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

Link

Descarregar fitxa descriptiva

Mòduls formatius

Mapa de centres

 

Objectius del programa:

  • Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.
  • Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.
  • Fomentar la gestió positiva dels conflictes.
  • Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat.

 

Jornada online d'intercanvi d'experiències (26 d'abril de 2021):

 

 

II Jornada d'intercanvi d'experiències #aquiproubullying (7 de maig de 2022):

Més informació.

 

ÚLTIMA CONVOCATÒRIA:

RESOLUCIÓ EDU/2608/2019, de 8 d’octubre, per la qual s’obre una nova convocatòria pública de selecció de centres educatius interessats a participar en el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament entre iguals, durant els cursos 2019-2022

Nova convocatòria per centres educatius (cursos 2019-2022)

 

Renovació del programa en col·laboració amb SEER (Salut i Educació Emocional):

Actualment, el programa es troba en un procés de renovació de continguts i format. La proposta és evolucionar cap a metodologies més vivencials que integrin la mirada socioemocional per a l'abordatge integral del conflicte. En aquest sentit, el Servei Escola i Família, responsable del programa, col·labora amb SEER per a la renovació dels materials, la qual cosa es realitza en dues fases:

1) Renovació de la formació de formadors/es:

El treball de capacitació de l'equip de formadors i formadores del programa ha servit per al disseny  de la nova proposta formativa per a centres educatius, així com per a la revisió i reestructuració dels continguts, valors i objectius que es pretenen aconseguir amb la proposta #aquiproubullying.

Entre altres coses, una idea interessant és el reajustament dels objectius dels projectes de detecció que es proposen des del Departament d'Educació que, per a educació primària, aposta pels "equips per a la convivència" i a secundària pels "equips de guaites".

2) Renovació de materials del programa:

La renovació de continguts i els nous materials disponibles en obert per als centres educatius pretenen consolidar el disseny plantejat pel programa formatiu, aconseguint aportar més recursos i amb una millor perspectiva integral. Es pretén ajudar als centres a estar preparats per abordar el bullying i el ciberbullying des de la promoció de la convivència (provenció, sensibilització i observació), però també aportant eines perquè des de la figura dels professionals docents es treballi amb la millor qualitat pedagògica els protocols davant d'un cas.

En aquesta renovació del programa es donarà resposta a través de la formació dels centres i a través dels continguts disponibles, a una integració entre el protocol de bullying del Departament d'Educació i el Protocol PDA Bullying en els seus tres nivells de resposta.

 

 

Publicat: 05 de maig de 2019

Actualitzat: 08 de març de 2022