Trobades "ComViure" APS curs 2021-22

El passat 16 de juny van tenir lloc les trobades entre l'alumnat de diferents centres educatius de Barcelona corresponents al Programa "coMviure".  Aquestes trobades van ser entre l'alumnat d'INS Poeta Maragall que havien generat dos nous curtmetratges per treballar la prevenció de l'assetjament escolar, i l’alumnat de 5è i 6è de l’Escola Castella, una aplicació de la metodologia APS. En aquest post us parlarem sobre aquesta trobada.

L’objectiu d’aquest programa és que mitjançant l’educació emocional, hi hagi una creació audiovisual sensibilitzadora de bullying per part d’alumnes de secundària i que vagi adreçada als i les alumnes de primària. Aquest programa consisteix en 3 fases:

FASE 1 DEL ComVIURE: 

UN INSTITUT DE BARCELONA GENERA UNS CURTS SENSIBILITZADORS DE BULLYING I UNA PROPOSTA D'ACTIVITATS D'APROFUNDIMENT AMB L'OBJECTIU DE FER-LOS SERVIR COM A PROGRAMA D'APS (APRENENTATGE-SERVEI) PER A LA PREVENCIÓ I DETECCIÓ D'ASSETJAMENT ESCOLAR

Durant el curs 2021-2022 aquesta part de creació ha sigut portada pel grup de mediació de 3r d’ESO de l’INS Poeta Maragall) 

VISITAR LA NOTÍCIA: 

Nova edició del Programa "comViure" amb alumnat de 3er de l'ESO de l'INS Poeta Maragall

ENLLAÇ DIRECTE ALS CURTMETRATGES:

 

FASE 2 DEL ComVIURE:

L’ALUMNAT DE 5è i 6è DE LES ESCOLES DE BARCELONA TREBALLEN AMB ELS CURTMETRATGES ELABORATS PER L'ALUMNAT D’INS POETA MARAGALL

Un cop l'alumnat de l'ESO ha creat els curtmetratges, aquests són enviats a algunes escoles de primària de Barcelona, i l'alumnat de 5è i 6è treballa amb els curtmetratges i la proposta d’activitats, i una escola del mateix districte serà escollida per la 3a fase del ComViure.

 

FASE 3 DEL ComVIURE:

TROBADA ENTRE ALUMNAT DEL GRUP DE MEDIACIÓ DE L'INS POETA MARAGALLQUE HA GENERAT EL CONTINGUT AUDIOVISUAL I L'ALUMNAT DE 5è i 6è DE L'ESCOLA CASTELLA QUE HA ESTAT TREBALLANT AMB ELS CURTMETRATGES SENSIBILITZADORS DE BULLYING. 

 

Durant la trobada, els i les alumnes de secundària tenen una oportunitat per:

1) Poder trobar-se amb l’alumnat de primària i per poder compartir’ls-hi de quina manera han participat en el curtmetratge.

2) Més endavant construïm juntes la definició de bullying, els rols que ens hi podem trobar, parlem sobre què és ser una persona no-binària

3) Aprofitem per treballar alguna creença com ara “La víctima és dèbil”, “La persona en rol d'agressor és dolent/a” i generem un debat sobre “qui té més poder per desactivar una situació de bullying?”. 

 

Per acabar, obrim un espai en què els i les alumnes de primària traslladen als seus companys i companyes de l'ESO algunes preguntes que tenen respecte als curts, i a la seva experiència personal. Tal com es pot apreciar al vídeo, en aquestes trobades, s’ha generat un espai d’escolta molt bonic en el que més enllà de les situacions sensibilitzadores dels curts, tant els i les alumnes de primària com els i les de secundària, han pogut compartir algunes de les seves experiències reals que han viscut en el marc de maltractaments entre iguals en el context escolar, i hem pogut generar un espai comú per #superarelbullying conjuntament.

 

Els i les alumnes d'INS Poeta Maragall surten amb la sensació que, la feina que havien fet en la creació dels materials de sensibilització ha arribat a alumnes del seu propi barri, i el seu treball ha tingut un impacte real. 

 

Per saber més, pots visitar...

 

La creació d'aquest curtmetratge està emmarcada en el programa coMviure (que rep suport directe de PDA Bullying). Si vols saber més sobre aquest programa i la resta d'edicions: Programa "coMviure"

Amb el suport de:

  INS Poeta Maragall  

Publicat: 28 de juny de 2022

Revisat 13 d'abril de 2023

< Tornar al recurs amb els curtmetratges de la 2a Edició del coMviure