Programa "comViure" d'abordatge preventiu del Bullying mitjançant curtmetratges amb metodologia APS

El programa "comViure" d'abordatge preventiu del Bullying gràcies al suport de l'Ajuntament de Barcelona i a través de la col·laboració amb la Xarxa de Drets dels Infants (XDI) de l'Acord Ciutadà. Es tracta d'un treball que, de mans de SEER i Cinemocional, proposa l'entrenament proventiu d'eines personals a través de l'educació emocional i un treball sensibilitzador a través d'eines de la creació audiovisual.

El programa "comViure" implica la creació audiovisual per part dels alumnes de secundària amb accions sensibilitzadores adreçades a l'alumnat de primària. En aquests 6 enllaços podreu trobar tota la informació respecte a les 3 Edicions del Programa ComViure entre el curs 2020 i el 2023

Curs 2022-2023 

INS Anna Gironella - ?

Enllaç als curtmetratges 22-23 (recurs)

Enllaç al procés de creació 22-23 (notícia)

(aquest curs encara no han tingut lloc les trobades inter-centres)

Curs 2021-2022

INS Poeta Maragall - Escola Castella

Enllaç als curtmetratges 21-22 (recurs)

Enllaç al procés de creació 21-22 (notícia)

Enllaç a les trobades inter-centres 21-22 (notícia)

Curs 2020-2021

INS Maria Espinalt - Vila Olímpica i Les Acàcies

Enllaç als curtmetratges 20-21 (recurs)

Enllaç al procés de creació 20-21 (notícia)

Enllaç a les trobades inter-centres 20-21 (notícia)

 

 

L’objectiu d’aquest programa és que mitjançant l’educació emocional, hi hagi una creació audiovisual sensibilitzadora de bullying per part d’alumnes de secundària i que vagi adreçada als i les alumnes de primària. Aquest programa consisteix en 3 fases:

 

FASE 1 DEL ComVIURE: CREACIÓ DELS CURTMETRATGES

UN INSTITUT DE BARCELONA GENERA UNS CURTMETRATGES SENSIBILITZADORS DE BULLYING I UNA PROPOSTA D'ACTIVITATS D'APROFUNDIMENT AMB L'OBJECTIU DE FER-LOS SERVIR COM A PROGRAMA D'APS (APRENENTATGE-SERVEI) PER A LA PREVENCIÓ I DETECCIÓ D'ASSETJAMENT ESCOLAR

Les primeres sessions del procés creatiu es dediquen a compartir conceptes bàsics d'educació emocional i fer sensibilització sobre el bullying. 

Un cop l'alumnat ha estat format i sensibilitzat, es passa al rodatge dels curts, i aquest mateix alumnat, per facilitar la metodologia ApS, genera una proposta d'activitats didàctiques de suport per facilitar l'aprofundiment en el treball amb els curtmetratges.

Aquí podeu veure el Making-Of de la primera Edició del ComViure amb entrevistes amb l'alumnat de 4t de la ESO de l'INS Maria Espinalt:

 

FASE 2 DEL ComVIURE: TREBALL I APROFITAMENT DELS CURTMETRATGES

L’ALUMNAT DE CICLE SUPERIOR DE LES ESCOLES DE BARCELONA (inclús de 1r i 2n d'ESO) TREBALLEN AMB ELS CURTMETRATGES CREATS  PER L'ALUMNAT DE LA FASE 1

L'objectiu és que aquests dos curtmetratges esdevinguin eines didàctiques per treballar la prevenció del bullying amb l'alumnat de cicle superior de primaria de les escoles de Barcelona, és per això que aquests són enviats a algunes escoles de primària de Barcelona, i l'alumnat de 5è i 6è treballa amb els curtmetratges i la proposta d’activitats, i una escola del mateix districte serà escollida per la 3a fase del ComViure.

Durant tot aquesta segona fase el centre de primària no rebrà acompanyament, tanmateix, el professorat disposa de la Unitat Didàctica per als i les educadores que servirà com a suport en l’acompanyament dels materials i les activitats proposades amb el Programa "comViure". 

Arribats a aquest punt, ha dues maneres que l'alumnat de primària pugui trobar-se amb l'alumnat de la ESO que ha creat els curtmetratges

1) Trobades inter-centres presencials entre les i els alumnes creadors dels curts amb l’alumnat de cicle superior de dos centres de primària de la ciutat de Barcelona (fase 3)

2) Formulari de preguntes.

Volem que tots els centres educatius puguin tenir l'oportunitat de veure els curtmetratges i aprofitar els materials didàctics creats per treballar la prevenció del bullying amb l’alumnat de 5è i 6è de primària i 1er i 2n de la E.S.O. És per això que adjuntem aquest Formulari per enviar-nos feedback per tal que els centres de primària que treballin amb els curts puguin formular preguntes als creadors dels curtmetratges. En aquest mateix formulari també us podeu adherir a la plataforma i indicar si el vostre Centre Educatiu pot estar interessat a aplicar el Programa "comViure" de cara al proper curs.

 

FASE 3 DEL PROGRAMA ComVIURE: TROBADES INTERCENTRES

TROBADA ENTRE ALUMNAT DEL GRUP DE LA ESO QUE HA GENERAT EL CONTINGUT AUDIOVISUAL I L'ALUMNAT DE 5è i 6è DE L'ESCOLA QUE HA ESTAT TREBALLANT AMB ELS CURTMETRATGES SENSIBILITZADORS DE BULLYING. 

 

Per saber més, pots visitar...

 

El Programa compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Xarxa de Drets dels Infants (XDI) de l'Acord Ciutadà. Ha estat implementat des de PDA Bullying, a través d’Equip SEER (Salut i Educació Emocional) i Cinemocional.

 

 

PDA Bullying és una la plataforma col·laborativa gestionada, a més de per Equip SEER, per l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya i la Fundación Aprender a Mirar.

Us animem a conèixer la tasca que es realitza des de la plataforma a www.pdabullying.com, on disposeu d’un Banc de Recursos amb més de 600 fitxes categoritzades, així com el Codi de Bones Pràctiques per l’abordatge integral del Bullying (Prevenció, Detecció i Actuació), al qual podeu adherir-vos gratuïtament emplenant un breu formulari.

 

Publicat el 29 d'abril del 2021

Revisat 3 de març del 2023