PDA Bullying i SEER a la presentació de la mesura de govern "Benestar digital" de l'Ajuntament de Barcelona

El 20 de març de 2024 PDA Bullying i Equip SEER vam ser convocats a la seu de l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb altres entitats referents en infància, adolescència i joventut: Educo, UNICEF, Save The Children, Creu Roja i Diomira. Se'ns va presentar les 51 accions de la Mesura de govern "Benestar digital" i vam aportar la nostra mirada i experiència, com per exemple, des de tot el treball dut a terme a través del Programa d'Educació Audiovisual (PEA) de TAC.

Enllaç a la notícia sobre la Mesura de govern "Benestar digital" de l'Ajuntament de Barcelona

A la reunió, la Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de Vida de l'Ajuntament de BarcelonaSra. M. Eugènia Gay i el Comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, Sr. Javier Rodríguez ens van presentar el pla d’accions de la mesura de benestar digital, que s’organitza en tres línies d’intervenció:

1) Promoure l’ús crític i saludable de les tecnologies digitals en infants i adolescents i potenciar recursos, accions i programes educatius per a famílies i personal educador. En aquest punt destaca la creació d’un nou programa per formar referents d’educació digital en els espais comunitaris i educatius, els quals actuaran com a persones mediadores digitals per a infants, joves, famílies i professionals.

2) Fomentar activitats d’oci alternatives que promoguin la interacció entre iguals, l’activitat física i el coneixement de l’entorn, principalment en edats primerenques (0 a 6 anys)

3) Posicionar l’ús problemàtic de pantalles com un repte de salut pública i abordar-lo des dels diferents tipus de serveis existents, espais de treball en xarxa i administracions reguladores. En aquest sentit, les accions contemplen una campanya de sensibilització ciutadana, incorporar la prevenció i detecció de problemàtiques relacionades amb l’ús de pantalles a les revisions pediàtriques, promoure espais o moments lliures de mòbils en equipaments públics, etc.